Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2021. godinu: rezultati odabira projekata mobilnosti za finansiranje – drugi konkursni rok 5. oktobar 2021. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje – projekti mobilnosti za oblast obrazovanja odraslih (KA122-ADU) i oblast mladih (KA152-YOU), (KA153-YOU), (KA154-YOU) iz drugog konkursnog roka 5. oktobar 2021. godine.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok. 

Rezultati: projekti mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih i oblasti mladih – drugi konkursni rok 2021. godina

Skip to content