Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2022. godinu: rezultati odabira projekata za finansiranje – konkursni rok 23. februar 2022. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava ustanova za projekte mobilnosti u oblastima visokog (KA131-HED), opšteg (KA122-SCH), stručnog (KA122-VET) i obrazovanja odraslih (KA122-ADU), kao i u oblasti mladih (KA152-YOU, KA153-YOU, KA154-YOU). Takođe, Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava ustanova akreditovanih za projekte mobilnosti u opštem obrazovanju (KA121-SCH) i stručnom obrazovanju i obukama (KA121-VET).

Rezultati: Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju (KA131-HED)

Rezultati: Projekti mobilnosti u opštem obrazovanju (KA122-SCH)

Rezultati: Projekti mobilnosti u stručnom obrazovanju (KA122-VET)

Rezultati: Projekti mobilnosti u obrazovanju odraslih (KA122-ADU)

Rezultati: Projekti mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU, KA153-YOU, KA154-YOU)

Rezultati: Akreditovane ustanove – projekti mobilnosti u opštem i stručnom obrazovanju (KA121-SCH, KA121-VET)

Skip to content