Rezultati poziva za projekte izgradnje kapaciteta u oblasti sporta za 2023. godinu

Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) iz Brisela objavila je rezultate poziva za projekte izgradnje kapaciteta u oblasti sporta (Capacity building in the field of sport) za 2023. godinu.

Od ukupno 63 pristigle prijave, 41 prijava je ispunila formalne kriterijume i prošla proces ocenjivanja. Nakon završetka procesa selekcije, a u skladu sa ukupnim budžetom poziva koji je iznosio 992.990 evra, podržano je pet projekata, među kojima je i jedan projekat na kojem je koordinator organizacija iz Republike Srbije.

Projekti izgradnje kapaciteta imaju za cilj podizanje kapaciteta sportskih organizacija i podsticanje bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću u trećim zemljama koje nisu pridružene Programu, promociju društvene inkluzije putem  sporta, kao i promociju pozitivnih vrednosti (kao što su fer-plej, tolerancija, timski duh), i negovanje saradnje između različitih delova sveta pokretanjem  zajedničkih inicijativa.

U pozivu za 2024. godinu mogućnost da učestvuju imaju javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu (Srbija, Severna Makedonija, Turska, Island, Lihtenštajn i Norveška) i/ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu iz regiona Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.

Rok za podnošenje prijava u novom pozivu je 5. mart 2024. do 17 časova po srednjoevropskom vremenu, a više informacija o pravilima učestvovanja dostupno je  u Erazmus+ programskom vodiču za 2024. godinu na stranicama 361‒367.

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete da se obratite kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EASEA) slanjem imejla na adresu EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Fondaciji Tempus uživo u prostorijama Informativnog centra na adresi Terazije 39, 1. sprat, Beograd,  telefonom na broj 011 3342 430, opcija 5 i imejlom na adresu sport@tempus.ac.rs.

Skip to content