Seminar: „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“

Fondacija Tempus organizuje seminar sa temom Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju, koji će se održati u Somboru, 30. septembra 2023. godine.

Cilj programa je upoznavanje polaznika sa procesom definisanja kvalitetnih ishoda učenja na osnovu definisanih specifičnih kompetencija za određeni stručni profil i planirane prakse tokom međunarodne mobilnosti učenika.

Ovim seminarom želimo da vas podržimo u radu na projektima. Tim povodom govoriće se o sledećim temama:

  • Šta su ishodi učenja;
  • Međunarodna mobilnost (nalaženje partnera, formulisanje ciljeva i ishoda učenja);
  • Definisanje ishoda učenja;
  • Predstavljanje Ugovora o učenju (Learning Agreement);
  • Popunjavanje Ugovora o učenju (Learning Agreement);
  • Priznavanje ocena nakon mobilnosti.

Seminar će se održati 30septembra 2023. godine od 9 do 17 časova. Namenjen je nastavnom i nenastavnom osoblju srednjih stručnih škola, bez obzira na to da li su već učestvovali u projektima ili ne.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem registracionog formulara, koji će biti otvoren do 21. septembra u ponoć. Agendu događaja možete da pogledate ovde

Seminar će se realizovati u prostorijama Srednje ekonomske škole u Somboru, Apatinski put 90.

Seminar je besplatan i akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Traje jedan dan i nosi 8 bodova.

Maksimalan broj učesnika je 30. Izbor učesnika vršiće se prema vremenu prijave.

Za dodatne informacije  obratite se Sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus na adresu schools-vet@tempus.ac.rs.

Skip to content