Seminar: „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“

Fondacija Tempus organizuje seminar sa temom „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“, koji će se održati u Beogradu, 30. novembra 2023. godine.

Cilj programa je upoznavanje polaznika sa procesom definisanja kvalitetnih ishoda učenja na osnovu utvrđenih specifičnih kompetencija za određeni stručni profil i planirane prakse tokom međunarodne mobilnosti učenika.

Ovim seminarom želimo da vas podržimo u radu na projektima. Tim povodom govoriće se o sledećim temama:

  • Šta su ishodi učenja;
  • Međunarodna mobilnost (nalaženje partnera, formulisanje ciljeva i ishoda učenja);
  • Definisanje ishoda učenja;
  • Predstavljanje ugovora o učenju (Learning Agreement);
  • Popunjavanje ugovora o učenju (Learning Agreement);
  • Priznavanje ocena nakon mobilnosti.

Seminar će se održati 30novembra 2023. godine od 9 do 17 časova. Namenjen je nastavnom i nenastavnom osoblju srednjih stručnih škola, bez obzira na to da li je već učestvovalo u projektima ili ne.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem registracionog formulara. Rok za prijavu je 19. novembar u ponoć. Agendu događaja možete da pogledate ovde

Seminar će se realizovati u prostorijama Hotela „Palace“, Topličin venac br. 23, Beograd.

Seminar je  akreditovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, besplatan je, traje jedan dan i nosi 8 bodova.

Maksimalan broj učesnika je 30. Izbor učesnika vršiće se prema vremenu prijave. Za učesnike koji ne dolaze iz Beograda nije predviđeno refundiranje putnih troškova.

Za dodatne informacije možete da se obratite Sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus na schoolsvet@tempus.ac.rs.

Skip to content