Seminari za karijerne praktičare u obrazovanju odraslih u maju

U cilju podrške nastavnicima i stručnim saradnicima u razvijanju kompetencija za osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti karijernog vođenja u ustanovama u kojima se sprovode programi obrazovanja odraslih, nacionalni Euroguidance centar u maju organizuje akreditovani seminar „Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KViS) u programima obrazovanja odraslih” u dva termina:   

14. maja 2024. godine u Čačku, u prostorijama Ustanove za kulturno obrazovnu delatnost „Kosta Novaković” (ul. Župana Stracimira br. 9). 

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronskog formulara koji je dostupan na ovom linku najkasnije do 8. maja 2024. godine do 15 časova;


 

23. maja 2024. godine u Somboru, u Školi za osnovno obrazovanje odraslih (ul. Laze Kostića br. 3).

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronskog formulara koji je dostupan na ovom linku najkasnije do 17. maja 2024. godine do 15 časova.   

 

Obuka je akreditovana u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja pod kataloškim brojem 155 i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja.  Više informacija o seminaru dostupno je ovde.

Učešće na obukama je besplatno za sve učesnike, a nadoknada putnih troškova nije predviđena.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom seminara možete da se obratite slanjem imejla na adresu euroguidance@tempus.ac.rs ili telefonom  011/3342430 (opcija 8).   

Skip to content