Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta

У овоj новоj врсти пројеката унутар спортске компоненте Еразмус+ програма, подржавају се пројекти међународне сарадње засновани на мултилатералним партнерствима између организација активних у области спорта у државама чланицама ЕУ, трећим земљама придруженим програму и трећим земаља које не учествују пуноправно у програму. Њихов циљ је да подрже спортске активности и спортске политике у трећим земљама које не учествују пуноправно у програму као средство за промоцију вредности, и као образовни алат за промоцију личног и друштвеног развоја појединаца и изградњу кохезивнијих заједница.

Ови пројекти имају за циљ подизање капацитета спортских организација и подстицање бављења спортом и физичком активношћу у трећим земљама које нису придружене Програму, промоцију друштвене инклузије кроз спорт, промоцију позитивних вредности кроз спорт (као што су фер плеј, толеранција, тимски дух), неговање сарадње између различитих делова света кроз заједничке иницијативе.

Предлози пројеката би требало да се фокусирају на одређене тематске области, као што су промовисање заједничких вредности, недискриминације и родне равноправности кроз спорт, развој вештина (кроз спорт) потребних за боље укључивање у друштво група у неповољном положају (нпр. независност, лидерство итд.), интеграција избеглица, постконфликтно помирење.

Пројекти који се финансирају моћи ће да интегришу широк спектар сарадње, размене, комуникације и других активности, укључујући на пример:

  • стварање и развој мрежа између организација/земаља/региона;
  • развој и имплементацију размене најбољих пракси/идеја;
  • спровођење заједничких спортских активности и пратећих едукативних догађаја;
  • покретање, тестирање, дељење и имплементацију нових метода неформалног учења, алата, пракси и материјала кроз практичне обуке и мобилност спортског особља;
  • подизање свести о питањима дискриминације угрожених група у спорту;
  • подршку изградњи ангажованог и активног цивилног друштва.
Ко може да учествује у пројекту и подносе пријаву?
 

Јавне и приватне организације активне у области спорта из држава чланица ЕУ и/или трећих земаља придружених Програму и/или трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму из Региона (за више информација о земљама учесницама програма, консултовати странице 31-34 Водича за Еразмус+ програм). Када је реч о земљама које не учествују пуноправно у Програму, у позиву за 2022. годину у овој врсти пројеката могу учествовати једино организације из Региона 1 (земље Западног Балкана). Конзорцијум пројекта могу чинити минимум 4 организације из 3 земље, и то: најмање по 1 организација из 2 различите државе чланице ЕУ и/или треће земље придружене Програму и још најмање 2 организације из минимум 1 треће земље која не учествује пуноправно у Програму; број организација из земаља чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму не сме бити већи од броја органзација из земаља које не учествују пуноправно у Програму.

Јавна или приватна предузећа (мала, средња или велика предузећа, укључујући социјална предузећа) могу бити укључена, али уз услов да доносе јасну додатну вредност пројекту и да им не припадају задаци координације на пројекту.

Коме и како се пријављују ови пројекти?
 

Пријаве ових пројеката се подносе електронски, Европској извршној агенцији за образовање и културу (ЕАЦЕА). Позив за подношење пријава, са свом пројектном документацијом и упутствима, расписује се на порталу Европске комисије Funding & tender opportunties, под ознаком (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2022-CB.

За генерисање електронског формулара за пријаву пројекта потребно је имати регистрован EU Login налог, док је за попуњавање формулара неопходно да организација подносилац, као и партнери на пројекту, имају регистрован PIC број.

Када се пријављују ови пројекти?
 

Пријаве ових пројеката се подносе у једном року годишње. Рок за подношење је 7. април 2022. године у 17 часова по бриселском времену.

Колико трају ови пројекти?
 

Ови пројекти могу трајати 1, 2 или 3 године. Трајање пројекта се дефинише у пријави пројекта. Очекивани почетак спровођења пројеката који буду изабрани за финансирање је почетком 2023. године.

Ко и на основу чега врши селекцију пројеката?
 

За селекцију, уговарање, финансирање и мониторинг ових пројеката задужена је Европска извршна агенција за образовање и културу (ЕАЦЕА).

Селекција обухвата процену испуњености формалних услова, а затим и квалитативну процену која се врши на основу 4 групе критеријума дефинисаних на страницама 329-330 Водича за Еразмус+ програм:

  • Релевантност
  • Квалитет пројектног дизајна и имплементације
  • Квалитет пројектног партнерства и договора о сарадњи
  • Утицај

Поред испуњавања формалних критеријума и успостављања одрживог аранжмана сарадње са свим пројектним партнерима, повећању утицаја и квалитета имплементације пројекта кроз његове различите фазе могу допринети следећи елементи: очување животне средине; инклузија и различитост; дигитална димензија; заједничке вредности, ангажман и партиципација.

Који је буџет пројекта?
 

Буџет пројекта може бити од 100.000 евра до 200.000 евра.

Предлог буџета је потребно да буде детаљан и организован у кохерентне радне пакете (на пример, подељен на „управљање пројектом“, „обуку“, „организацију догађаја“, „припрему и реализацију мобилности“, „комуникацију и дисеминацију“, „обезбеђење квалитета“, итд.). Обавезно је описати активности обухваћене сваким радним пакетом и дати преглед процењених трошкова који показују удео по радном пакету (и, у оквиру сваког радног пакета, удео додељен свакој организацији на пројекту);

Додатне информације и контакт
 

Детаљније информације о овој врсти Еразмус+ пројеката доступне су у Водичу за Еразмус+ програм.

За сва даља питања у вези са пријавом пројеката, можете се обратити колегама у Европској извршној агенцији за образовање и културу (ЕАЦЕА) путем мејла EACEA-SPORT@ec.europa.eu или Инфо центру Фондације Темпус у Београду (уживо, путем телефона и е-поште).

Skip to content