Србија као програмска земља

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србија учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и институције из Србије су по први пут могле да учествују у свим деловима програма, као и да буду координатори или партнери у свим пројектима без ограничења.

У конкурсном року за 2019. годину, институције и организације из Србије су учествовале у 813 пројеката укупне вредности 56.062.784 евра, док је број одобрених учесника, који би у наредном периоду требало да оду на мобилност 5181.

Од поменуте цифре, 6.938.905 евра је издвојено за пројекте који су финансирани преко Фондације Темпус, 15.661.582 евра за пројекте који су финансирани директно преко Извршнe агенцијe за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA), а 33.462.297 евра за пројекте у којима су институције из Србије учествовале као партнери, а финансирале националне агенције других чланица Еразмус+ програма.

 

Србија као програмска земља 2019
Средства одобрио Укупна вредност пројеката (ЕУР)*
Фондација Темпус 6.938.905
ЕАЦЕА 15.661.582
Националне агенције других чланица Еразмус+ програма 33.462.297
Укупно 56.062.784

*Напомена: Укупан износ пројеката подразумева да се један део средстава распоређује координатору, а један део партнеру/партнерима на пројекту. 

 

У конкурсном року за 2020. годину, према још увек непотпуним подацима, институције и организације из Србије су учествовале 877 пројеката укупне вредности 74.466.741 евра, док је број одобрених учесника, који би у наредном периоду требало да оду на мобилност 4580.

Од поменуте цифре, 7.073.101 евра је издвојено за пројекте који су финансирани преко Фондације Темпус, 24.583.224 евра за пројекте који су финансирани директно преко Извршнe агенцијe за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA), а 42.810.416 евра за пројекте у којима су институције из Србије учествовале као партнери, а финансирале националне агенције других чланица Еразмус+ програма.

 

Србија као програмска земља 2020*
Средства одобрио Укупна вредност пројеката (ЕУР)**
Фондација Темпус 7.073.101
ЕАЦЕА 24.583.224
Националне агенције других чланица Еразмус+ програма 42.810.416
Укупно 74.466.741

*Напомена: Комплетни подаци за конкурсни рок за 2020. годину још увек нису доступни у потпуности

**Напомена: Укупан износ пројеката подразумева да се један део средстава распоређује координатору, а један део партнеру/партнерима на пројекту. 

Подаци о одобреним средствима и пројектима се ажурирају квартално. Тренутни подаци су ажурирани закључно са децембром 2020. године.

Детаљније статистике налазе се на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.