Srpsko-jermenski vebinar o Projektima izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Fondacija Tempus i Nacionalna kancelarija za program Erazmus+ Republike Jermenije organizuju vebinar na temu Projekata izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, koji će se održati putem aplikacije Zoom 20. decembra 2023. godine.

Cilj vebinara je uspostavljanje kontakata između ustanova iz Srbije i Jermenije koje su aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i obuka radi zajedničkog rada na pripremi i sprovođenju Projekata izgradnje kapaciteta.

Projekti izgradnje kapaciteta su međunarodni projekti saradnje organizacija aktivnih u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (kao što je Srbija) i trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (poput Jermenije). Opšti cilj im je da, kao pokretač održivog društveno-ekonomskog razvoja, podrže relevantnost, dostupnost i odziv institucija i sistema stručnog obrazovanja i obuka u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu. Više informacija o ovoj vrsti projekata možete da dobijete na ovoj stranici, kao i praćenjem prezentacije koja će se održati 14. decembra u okviru Informativnih dana koje Fondacija Tempus organizuje povodom objavljivanja Poziva za učešće u programu Erazmus+ za 2024. godinu. Više o ovom događaju i načinu prijave za učešće, možete da saznate na ovoj stranici. Napominjemo da je rok za prijavu za učešće na Informativnim danima 11. decembar u ponoć.

Nakon uvodnih obraćanja i prezentacija o sektoru stručnog obrazovanja i obuka u Srbiji i Jermeniji, kao i prezentacije o samim projektima izgradnje kapaciteta, planirano je da određeni broj učesnika iz obe zemlje ukratko predstavi rad svojih ustanova, nakon čega bi usledila diskusija o mogućnostima za međusobnu saradnju. Za detaljniji uvid u satnicu događaja, pogledajte agendu.

Prijava za učešće na vebinaru vrši se popunjavanjem registracionog formulara. U okviru formulara je zainteresovanima za učešće omogućeno da odaberu da događaj prate kao pasivni posmatrači, ili da učestvuju aktivno tako što će predstaviti rad svoje ustanove.

Registracioni formular je na engleskom i od zainteresovanih za učešće se očekuje dobro poznavanje ovog jezika.

Rok za prijavu je 15. decembar u 9.00 časova.

Za dodatne informacije možete da se obratite Sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus na schools-vet@tempus.ac.rs.

Skip to content