TCA događaj “Go International” u Beogradu – produžen rok za prijave do 21.05.2024. godine

Fondacija Tempus organizuje TCA događaj Go International 27. i 28. juna 2024. godine u Beogradu.

Cilj događaja je da se istraži upotreba, kao i smisao internacionalizacije u oblasti obrazovanja, da se nastavnicima pruži uvid u mogućnosti koje ona pruža i ukaže na njen značaj za ustanovu. Akcenat je na osnaživanju i podsticanju učesnika da razmišljaju u pravcu internacionalizacije i primene principe funkcionisanja koje ona podrazumeva.

Učesnici događaja biće iz zemalja Evropske unije i trećih zemalja pridruženih programu.

Učesnici će tokom plenarnih sesija imati priliku da čuju primere dobre prakse koji potvrđuju značaj internacionalizacije, upoznaju se sa načinima na koje ona oblikuje i podstiče razvoj obrazovnih ustanova. Takođe, saznaće kako proces internacionalizacije ustanove treba da započne, kako da se osmisli strategija internacionalizacije, koje su prednosti međunarodne saradnje (prvenstveno za škole) i kakva su iskustva učesnika.

U dinamičnoj atmosferi, očekuje se da učešće u radionicama osnaži učesnike da internacionalizuju svoj nastavni pristup i približe ovu temu učenicima.

Grupni rad biće usmeren na analizu potreba ustanova, ciljeve, traženje partnera, planiranje aktivnosti, razmenu iskustava i razvijanje ideja za potencijalne KA1 projekte, tj. na razvoj strategije internacionalizacije.

Važan aspekat ovakvih događaja je i povezivanje i razmena iskustva sa drugim ustanovama na nivou Evrope.

Agendu događaja možete da pogledate ovde.

Pozivaju se zaposleni u oblasti obrazovanja (nastavno i nenastavno osoblje) koji su zainteresovani za temu internacionalizacije i njenu primenu u svojim ustanovama da se prijave za učešće.

Rok za prijavu je 21. maj 2024. do 23.59 časova.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformi.

Neophodno je kreiranje naloga na SALTO platformi (video-uputstvo je dostupno na ovom linku). Kandidati iz Srbije treba da odaberu RS01-Foundation Tempus kao svoju nacionalnu agenciju.

Fondacija Tempus je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 26. i 27. 6. 2024. godine i nadoknadi 95% putnih troškova.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, motivaciji iskazanoj u prijavi, kao i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

Za sve dodatne informacije u vezi sa gorenavedenim temama možete da nam se obratite imejlom na sledeće adrese:

Skip to content