TCA događaj ”Go International” u Beogradu

Fondacija Tempus organizuje TCA događaj Go International 27. i 28. juna 2024. godine u Beogradu.

Cilj događaja je da istraži upotrebu i smisao pojma internacionalizacije u oblasti obrazovanja, da nastavnicima pruži uvid u mogućnosti koje pruža internacionalizacija, te da se ustanove osnaže i podstaknu da razmišljaju u pravcu internacionalizacije i primene principe funkcionisanja koje internacionalizacija podrazumeva.

Učesnici događaja biće iz zemalja Evropske unije i trećih zemalja pridruženih programu. Očekuje se da učešće u plenarnim sesijama i radionicama osnaži učesnike da internacionalizuju svoj nastavni pristup i lakše približe ovu temu učenicima, kao i da se povežu i razmene iskustva sa drugim ustanovama na nivou Evrope.

Pozivaju se zaposleni u oblasti obrazovanja koji su zainteresovani za temu internacionalizacije i primenu internacionalizacije u svojim ustanovama da se prijave za učešće.

Agendu događaja možete da pogledate ovde.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformi.

Neophodno je kreiranje naloga na SALTO platformi (video-uputstvo je dostupno na ovom linku). Kandidati iz Srbije treba da odaberu RS01-Foundation Tempus kao svoju nacionalnu agenciju.

Rok za prijavu je 16. maj 2024. do 23.59 časova.

Fondacija Tempus je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 26. i 27. 6. 2024. godine i nadoknadi 95% putnih troškova.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, motivaciji iskazanoj u prijavi, kao i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

Za sve dodatne informacije u vezi sa gorenavedenim temama možete da nam se obratite imejlom na sledeće adrese:

Skip to content