Transverzalne kompetencije u nastavi stranih jezika

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje šestu radionicu odnosno sastanak tima eksperata pod nazivom „Transverzalne kompetencije u nastavi stranih jezika” (engl: Transversal competences in foreign language education”) koji će se održati 8. i 9. februara 2022. godine. Planirano je da se događaj održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, događaj će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave je 21. novembar do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ovog događaja je da okupi stručnjake u oblasti nastave jezika koji će istražiti načine načine kako razvijanje transverzalnih kompetencija (poput saradnje, rešavanja problema, kritičkog mišljenja, digitalne pismenosti) učenika  može da postane deo nastave jezika i kako u tom poduhvatu podržati nastavnike i buduće nastavnike jezika. Učesnici će takođe imati priliku da predlože kako ideje mogu da se pretvore u neki budući projekat.

Poziv je namenjen:

  • nastavnicima jezika koji rade u oblasti transverzalnih kompetencija u nastavi jezika i jesu ili imaju potencijal da budu multiplikatori;
  • edukatorima nastavnika jezika koji rade u inicijalnom obrazovanju za nastavnike jezika odnosno bave se profesionalnim razvojem nastavnika jezika;
  • onima koji se bave kreiranjem ili reformom nastavnih planova i programa za (strane) jezike i imaju znanje i iskustvo u radu sa referentnim okvirima na nivou jezičkih politika.

Učesnici treba da imaju iskustvo u radu sa transverzalnim kompetencijama u nastavi (stranih) jezika – pristupima, materijalima, nastavnim planovima i programima itd. – i treba da poznaju referentni okvir transverzalnih kompetencija. Prednošću će se smatrati ukoliko učesnici mogu da pruže informacije o iskustvu uključivanja transverzalnih kompetencija u nastavu jezika na nacionalnom nivou.

Pre radionice, od učesnika se očekuje da se upoznaju sa materijalima koje će dobiti od organizacionog tima, da prikupe osnovne informacije da li i kako se transverzalne kompetencije u nastavi (stranih) jezika pominju u politikama na nacionalnom i regionalnom nivou, dokumentima koji se odnose na nastavni plan i program odnosno da li su implementirane u nastavu jezika, da ukratko opišu u pisanom obliku svoje iskustvo u radu sa transverzalnim kompetencijama sa nastavnicima jezika odnosno sa (budućim) nastavnicima itd., da podele ove informacije elektronski sa ostalim učesnicima pre samog događaja.

U toku radionice od učesnika se očekuje da učestvuju u diskusiji na datu temu i da podele primere i uvide iz svog ličnog ili iskustva svojih kolega u radu sa transverzalnim kompetencijama. Može se dogoditi da se od učesnika zatraži da održe kratku prezentaciju o svojim iskustvima.

Nakon radionice, učesnici treba da učestvuju u širenju informacija o rezultatima ovog događaja u svojoj zemlji i da se priključe mreži stručnjaka koji su zainteresovani da nastave sa daljim radom u ovoj oblasti. Od učesnika se može zatražiti da na neki način doprinesu predlogu za mogući budući projekat.

Radni jezici radionice su engleski i nemački, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje na nivou C1. Simultani prevod sa jednog jezika na drugi jezik biće obezbeđen.

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samom događaju, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.

Skip to content