TSA događaj „Inclusion across Europe” u Beogradu

Fondacija Tempus, u saradnji sa Nacionalnom agencijom za Erazmus+ iz Rumunije, organizuje međunarodni TSA seminar „Inclusion across Europe” u Beogradu, 16. i 17. novembra 2023. godine.

Fokus seminara biće na pisanju uspešnih predloga projekata na temu inkluzije i podrška korisnicima da sprovode visokokvalitetne i inkluzivne projekte.

Događaj je osmišljen kao kontakt seminar – učesnici će imati priliku da pronađu partnere iz Evrope za buduće projekte. Istraživaće načine na koje mobilnosti mogu da učine inkluzivnijim i podrže učesnike sa smanjenim mogućnostima, kao i  mogućnosti organizacija koje rade sa korisnicima iz ranjivih grupa da razvijaju svoju praksu kroz projekte.

Biće predstavljeni primeri dobre prakse, a iskusno osoblje nacionalnih agencija pružaće podršku smernicama i savetima tokom radionica za pisanje projekata.

Radni jezik događaja je engleski.

Ciljevi seminara:

  • podrška budućim aplikantima u pripremi kvalitetnih prijava za KA1 i KA2 projekte na temu inkluzije;
  • podrška predstavnicima škola da pronađu način da pomognu svojim učenicima/nastavnicima sa manje mogućnosti da se uključe i iskuse mogućnosti koje nudi Program;
  • prilika za korisnike sa iskustvom da pronađu nove ideje i partnere za projekte;
  • podrška korisnicima da poboljšaju dimenziju inkluzije u svojim sadašnjim i budućim Erazmus+ projektima;
  • sticanje znanja o tome kako da učesnici primene aspekt inkluzije prilikom izrade projektnih aktivnosti.

Na događaj se pozivaju: predstavnici ustanova iz sektora opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, zainteresovanih za podnošenje prijava za KA1 i KA2 projekte, bez obzira na nivo iskustva sa Erazmus+ programom. Ohrabruju se kandidati koji do sada nisu imali iskustva sa Programom da se prijave.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformi.

Neophodno je kreiranje naloga na SALTO platformi (video-uputstvo je dostupno na ovom linku). Kandidati iz Srbije treba da odaberu RS01-Foundation Tempus kao svoju nacionalnu agenciju.

Rok za prijavu je 1. oktobar 2023.

Fondacija Tempus  je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 16. 11. 2023. godine i refundira 95% putnih troškova.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja, kao i o poznavanju engleskog jezika. Fondacija Tempus može da organizuje intervju i proveru znanja jezika.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na imejl-adresu: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content