Važno obaveštenje o eTwinning migraciji TwinSpace-ova!

Ukoliko imate TwinSpace na staroj eTwinning platformi i želite da bude prenesen na novu Evropsku platformu za školsko obrazovanje, morate da popunite ovaj upitnik do 30. septembra 2023. godine.

Ako je Vaš eTwinning projekat kreiran na staroj platformi nakon 1. jula 2018. godine, možete na ovaj način da zatražite prenos povezanog TwinSpace sadržaja.

Treba da navedete:

  1. naziv projekta,
  2. URL TwinSpace-a sa stare platforme i
  3. razlog za migraciju.

Dovoljno je da se podnese samo jedan zahtev za migraciju po projektu. Dogovorite se sa osnivačima projekta i projektnim partnerima ko će to da uradi. Važno je da napomenemo da će samo projekti sa prenetim TwinSpace-om moći da konkurišu za eTwinning nagrade u 2024. godini. Projekti koje želite da prijavite za nagrade 2024. godine imaju prioritet u procesu prebacivanja sadržaja sa stare na novu platformu.

Ako Centralnoj službi za podršku ne predate zahtev za prenos do 30. septembra 2023. godine popunjavanjem ovog formulara, Vaši stari TwinSpace prostori neće biti preneti. Pristup svim TwinSpace-ovima na staroj eTwinning platformi biće otvoren još nekoliko meseci. U tom periodu moći ćete da preuzmete svoje materijale.

Sledeći koraci:

U oktobru i novembru biće prebačeni TwinSpace-ovi sa stare platforme za koje se podnesu zahtevi. Nakon toga, biće dostupan obrazac za prijavu za eTwinning nagrade za 2024. godinu.

Zašto ne prenesemo sve TwinSpace-ove? Migracija radnih prostora svih projekata kreiranih posle 1. jula 2018. godine bila je deo plana tranzicije sa stare eTwinning platforme na Evropsku platformu za školsko obrazovanje. Tih projekata ima ukupno 65 500. Međutim, mnogi od ovih TwinSpace-ova sadrže zastarele informacije koje više nemaju svrhu na novoj platformi i nepotrebno bi otežale ionako zahtevan proces prenosa ogromnog broja podataka. Kako bi se optimizovao proces prenosa i smanjio mogući negativni uticaj na aktivne projekte, Centralni tim za podršku u Briselu odlučio je da ograniči prenos na one TwinSpace-ove koji su potrebni za aktuelne aktivnosti u vezi sa izveštavanjem, promocijom i širenjem aktivnosti ili prijavljivanjem za eTwinning nagrade u 2024. godini.

Pozivamo članove projekata koji žele da se sadržaj njihovih TwinSpace-ova prenese sa stare na novu platformu da popune ovaj upitnik do 30. septembra 2023. godine.

Skip to content