Zajednička radionica Fondacije Tempus i Evropskog centra za žive jezike u Gracu –“Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika“

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da se prijavite na radionicu Upotreba IKT kao podrška nastavi i učenju jezika (engl. Use of ICT in support of language teaching and learning (ICTREV)) koju Fondacija Tempus organizuje u saradnji sa Evropskim centrom za žive jezike u Gracu. Predavači na radionici su Sara Hajzer, viši predavač na Fakultetu za jezike i primenjenu lingvistiku na Otvorenom univerzitetu i profesor na Akademiji za visoko obrazovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu i Ursula Stikler, viši predavač nemačkog jezika na Otvorenom univerzitetu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Predavači su članovi stručnog tima koji se bavi upotrebom IKT u oblasti nastave i učenja jezika u Evropskom centru za žive jezike u Gracu.

Radionica će se održati uživo 9. i 10. juna 2022. godine u prostorijama Fondacije Tempus u Žabljačkoj ulici, br. 12 u Beogradu. Preliminarnu agendu radionice možete pogledati ovde, a  detaljnije biografije predavača možete pogledati ovde.

Ova radionica namenjena je nastavnicima svih stranih jezika koji se u okviru formalnog obrazovanja u Srbiji uče kao prvi i drugi strani jezik (engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski i španski) u osnovnim školama i srednjim školama opšteg i stručnog usmerenja.

Cilj radionice je da nauči učesnike kako da integrišu IKT alate i resurse u otvorenom pristupu u nastavu i učenje jezika tako da počivaju na pravim pedagoškim principima. Učesnici radionice će naučiti da je kombinovanje ovih principa sa tehnologijom ključno za kreiranje i sprovođenje uspešnih aktivnosti za učenje jezika. Razviće praktične veštine koje će im pomoći u profesionalnom kontekstu i postaće svesni svojih potreba u pogledu kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Od učesnika se očekuje da učestvuju u pripremnim zadacima koji prethode radionici, da aktivno učestvuju u samoj radionici tako što će različite aktivnosti sprovoditi u parovima ili manjim grupama. S obzirom na to da će učesnici radionice biti nastavnici različitih stranih jezika, u jednom delu radionice oni će biti grupisani po jezicima koje predaju kako bi sa kolegama razmenjivali specifično iskustvo i ideje. Tokom radionice neophodno je da svaki učesnik ponese i koristi svoj laptop računar. Takođe, nakon radionice, učesnici treba da podele svoja saznanja o resursima koji se nalaze na veb sajtu (ict-rev.ecml.at), kao i o aktivnostima u kojima su učestvovali i veštinama koje su stekli na radionici.

Za radionicu se mogu prijaviti učesnici koji, između ostalog, imaju bogato iskustvo u upotrebi IKT u oblasti nastave i učenja stranih jezika, kao i nastavnici koji žele da nadograde ili pak razviju svoje iskustvo u ovom pogledu.

Timski rad, komunikacija sa predavačima, konsultacije i razmena materijala biće organizovani na Mudl platformi. Tokom rada na Mudl platformi učesnicima će biti obezbeđena podrška kao i sva neophodna uputstva.

Jezik radionice je engleski, a kako bi učesnici mogli da prate aktivnosti i učestvuju aktivno u njima potrebno je da njihovo znanje engleskog bude na nivou B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. S obzirom na to da će učesnici biti nastavnici svih stranih jezika, deo aktivnosti odvijaće se i na jezicima koje učesnici predaju (tokom grupnog rada).

Rok za prijave je produžen na 15. maj 2022. godine do kraja dana.  

Za radionicu se možete prijaviti popunjavanjem formulara koji se nalazi ovde.

Nakon, razmatranja prijava i odabira učesnika, svi prijavljeni kandidati dobiće informacije o statusu svoje prijave a učesnici čije je učešće odobreno i više informacija u vezi sa učešćem na samoj radionici.

Učešće na radionici je besplatno, a odabranim učesnicima koji dolaze van Beograda, Fondacija Tempus refundiraće troškove puta i obezbediti smeštaj na bazi jednog noćenja.

Za sva dodatna pitanja koja se tiču prijave ili same radionice možete nas kontaktirati putem imejla office@tempus.ac.rs.

Skip to content