CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) srednjoevropski je program za razmenu studenata i profesora čije je sedište u Beču, Austrija. Ovaj program omogućava mobilnost studenata i profesora sa osnovnim ciljem unapređenja obrazovanja na visokoškolskim institucijama. Aktuelni treći ciklus CEEPUS programa otpočeo je 1. maja 2011. godine, a njegovo predviđeno trajanje je sedam godina.

Države-članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Češka.

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od vrste i kategorije mobilnosti za koju se aplikant prijavljuje. Generalno, CEEPUS studentima omogućava duže boravke, u trajanju od jednog ili dva semestra, radi sticanja kredita, ali i one kratkoročne, u trajanju do tri meseca, sa ciljem istraživanja i pisanja master ili doktorske teze, kao i tzv. kratkoročne ekskurzije, koje se odnose na boravak na zimskim i letnjim školama (trajanja do 6 dana). Kada je reč o mobilnosti profesora, ona može trajati minimalno pet radnih dana uz obavezu 6 predavačkih ili mentorskih sati po radnoj nedelji, a period boravka predavača često traje i mesec dana.

Visina stipendije koju svaka zemlja izdvaja za dolazne stipendiste određuje se na osnovu nivoa njenog ekonomskog standarda. Mesečni iznos stipendije za studente, diplomce i studente doktorskih studija koji dolaze u Republiku Srbiju iznosi 18000 dinara, a za studente doktorskih studija zaposlene na univerzitetu i profesore koji borave na mobilnost u Srbiji – 35000 dinara. Pored stipendije, postoji i mogućnost obezbeđivanja smeštaja u studentskom domu u okviru raspoloživih smeštajnih kapaciteta, ishrane u studentskoj menzi po povoljnim cenama,  i korišćenja hitne medicinske pomoći.

Detaljne informacije, prijavljivanje i dokumentacija potrebna za konkurisanje nalazi se na sajtu CEEPUS III programa.