Virtuelne razmene u oblastima visokog obrazovanja i mladih

Šta su projekti virtuelnih razmena?
 

Ova vrsta projekata omogućava mladim osobama da steknu iskustvo međunarodne razmene i obrazovanja (formalnog i neformalnog) bez fizičke mobilnosti, što delom odgovara na ograničenja nastala usled pandemije virusa korona. Projekti mogu da budu osmišljeni nezavisno, ili kao komplementarne aktivnosti koje dopunjavaju fizičke mobilnosti u projektima u oblastima visokog obrazovanja i mladih.

Ko mogu biti učesnici virtuelnih razmena?
 

Razmene bi trebalo da uključe učesnike iz sektora visokog obrazovanja i omladinskog sektora. U zavisnosti od postavke projekta, mogu biti uključeni predstavnici oba sektora ili jednog od njih. Virtuelne razmene se uspostavljaju za mlade između 13 i 30 godina.

Koji su ciljevi ove akcije?
 

Projekti bi trebalo da u što većoj meri teže ispunjenju sledećih ciljeva (jednog ili više njih):

 • podsticanje interkulturnog dijaloga sa trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u programu i povećavanje tolerancije kroz onlajn interakciju među pojedincima;
 • podsticanje komplementarnosti sa Erazmus+ fizičkim razmenama, u cilju omogućavanja što većem broju mladih ljudi da steknu interkulturno i međunarodno iskustvo;
 • unapređenje kritičkog mišljenja i medijske pismenosti;
 • negovanje tzv. mekih veština kod studenata, mladih ljudi i omladinskih radnika;
 • promovisanje vrednosti poput građanskog angažmana, slobode, tolerancije, nediskriminacija kroz obrazovanje;
 • jačanje omladinske dimenzije u odnosima EU sa trećim zemljama.
Da li postoje ograničenja po pitanju teme projekta?
 

Ne, podnosioci prijava imaju slobodu odabira teme kojom će se baviti kroz projekat, sve dok se može demonstrirati jasna povezanost sa gore navedenim ciljevima akcije.

Koje aktivnosti se mogu sprovoditi kroz projekat?
 

Projekti mogu obuhvatiti širok spektar onlajn aktivnosti saradnje, uključujući, na primer:

 • Vođene diskusije među studentima visokoškolskih ustanova iz različitih zemalja, kao sastavni deo dostizanja diplome visokoškolske ustanove, dakle kroz integraciju u nastavni proces;
 • Vođene diskusije među mladim ljudima i omladinskim organizacijama iz različitih zemalja, kao deo omladinskih projekata;
 • Obuke predavača na visokoškolskim ustanovama ili obuke omladinskih radnika koji žele da razvijaju projekte virtuelnih razmena sa organizacijama iz inostranstva;
 • Interaktivni otvoreni onlajn kursevi, koji mogu uključivati snimane lekcije, predavanja, postavljanje problema za rešavanje itd, ali uz naglasak na interakciji poput upotrebe foruma za male grupe, koji bi omogućili komunikaciju između studenata, predavača, mladih i omladinskih radnika.
Ko može podneti projektnu prijavu?
 
 • Državna ili privatna organizacija aktivna u oblasti visokog obrazovanja ili mladih (neformalnog obrazovanja);
 • Visokoškolska ustanova, asocijacija ili organizacija visokoškolskih ustanova, kao i pravno priznate nacionalne ili međunarodne rektorske, nastavničke ili studentske organizacije.

Ustanova koja podnosi projektnu prijavu ispred svih ustanova na projektu mora biti iz države članice EU ili iz treće zemlje pridružene Programu.

Koje vrste organizacija mogu da učestvuju na projektu?
 

U projektima mogu učestvovati organizacije iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu, kao i organizacije iz prihvatljivih trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Svaki projekat mora da uključi organizacije i učesnike iz jedne od prihvatljivih regiona trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu. Prihvatljivi regioni su Regioni 1, 2, 3, 4 i 9 (više detalja u Programskom vodiču, deo A, sekcija Prihvatljive zemlje).

Organizacije učesnice mogu biti:

 • Visokoškolske ustanove, asocijacije ili organizacije visokoškolskih ustanova, kao i pravno priznate nacionalne ili međunarodne rektorske, nastavničke ili studentske organizacije;
 • Omladinske organizacije;
 • Državne ili privatne organizacije aktivne u oblasti visokog obrazovanja ili mladih.
Koji je neophodni broj i tip organizacija na projektu?
 

Konzorcijum mora biti sastavljen iz najmanje 4 punopravna partnera na projektu, od toga:

 • Najmanje 2 visokoškolske ustanove ili omladinske organizacije iz 2 države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu i 2 visokoškolske ustanove ili omladinske organizacije iz dve prihvatljive treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu, a koje pripadaju istom kvalifikovanom regionu;
 • Broj organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu ne može biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu;
 • U slučaju saradnje sa Podsaharskom Afrikom, podstiče se učešće što šireg spektra zemalja, uključujući najmanje razvijene zemlje.
Koliko traju projekti virtuelnih razmena?
 

Projekti traju 36 meseci.

Kako se finansiraju ovi projekti?
 

Projekti se finansiraju po principu dodele paušalnih iznosa. U projektnoj prijavi, podnosilac razrađuje predlog budžeta neophodnog za sprovođenje tzv. radnih paketa na projektu, poput upravljanja projektom, organizacije obuka, organizacije događaja, pripreme i sprovođenja razmena, komunikacije i širenja informacija o projektu, obezbeđenje kvaliteta i sl. Po proceni projektnog predloga, dodeljuje se precizna suma koja je utvrđena kao adekvatna za podneti predlog.

Najveći mogući iznos koji se može dodeliti za ove projekte je 500 000 evra. Treba imati u vidu da su sredstva koja bi trebalo uložiti u jednog učesnika mobilnosti najviše 200 evra, što znači da bi projekat od je 500 000 evra trebalo da uključi 2 500 učesnika razmena.

Koje se aktivnosti mogu finansirati iz budžeta projekta?
 

Troškovi mogu obuhvatiti troškove zaposlenih, troškove puta i boravka, troškove opreme i podugovaranja kao i ostale troškove kao što su troškovi promocije, publikovanja i prevođenja materijala. Finansijska podrška trećim licima nije dozvoljena. Dozvoljeni su troškovi za volontiranje i troškovi malih i srednjih preduzeća.

Kome se podnose projektne prijave?
 

Projektne prijave se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu.

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova. 

Više informacija o partnerstvima za saradnju u oblasti visokog obrazovanja možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije.  

Skip to content