Akreditovana obuka „Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) u uslugama socijalne zaštite ”, 25. novembra 2022. godine u Kragujevcu

Akreditovana obuka „Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS) u uslugama socijalne zaštite ” održava se 25. novembra 2022. godine u Kragujevcu.

Fondacija Tempus, kroz aktivnosti EPALE nacionalnog tima za podršku i nacionalnog centra Euroguidance mreže, sprovodi obuku za unapređenje kompetencija karijernih praktičara koji rade sa osobama iz osetljivih grupa. 

Tokom jednodnevne obuke polaznici će biti u prilici da saznaju više o ulozi aktivnosti KViS u programima socijalne zaštite, smernicama za kreiranje i izvođenje aktivnosti u odnosu na potrebe ciljne grupe, kao i resursima dostupnim na evropskom i nacionalnom nivou. 

Obuka je fokusirana na zaposlene u ustanovama/organizacijama u sistemu socijalne zaštite  i akreditovana je kao program obuke u oblasti razvoj opštih kompetencija u socijalnoj zaštiti. 

Obuka se održava 25. novembra 2022. godine od 10 do 17 časova u Centru za socijalni rad ”Solidarnost” u Kragujevcu, ul. Svetozara Markovića 43. Učešće na obuci je besplatno, a tokom trajanje obuke za učesnike je obezbeđeno i posluženje tokom pauza. Refundacija putnih troškova nije obezbeđena.

Možete se prijaviti za učešće u obuci do 20. novembra 2022. godine do kraja dana popunjavanjem prijavnog formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da prilikom prijave navedete isključivo svoju imejl adresu. 

Molimo Vas da imate u vidu da će se u slučaju prekobrojnog prijavljivanja voditi računa o raznovrsnosti ustanova, vremenu prijavljivanja i ranije iskazanom interesovanju za ovaj seminar putem formulara za ispitivanje interesovanja za obuke Euroguidance i EPALE centra. 

Za dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom seminara, možete da se obratite putem  imejl adrese: euroguidance@tempus.ac.rs  ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 8). 

Agenda obuke ”Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja (KVIS)  u uslugama socijalne zaštite”
  • 10.00-10.30  Registracija, predstavljanje učesnika i upoznavanje s planom rada
  • 10.30-11.30 Osnovni pojmovi karijernog vođenja i savetovanja i resursi na nacionalnom i evropskom nivou
  • 11.30-12.00  Kafe pauza
  • 12.00-13.00 Aktivnosti karijernog vođenja: predstavljanje karakteristika različitih tipova aktivnosti, odnos aktivnosti KViS i razvoja veština upravljanja karijerom 
  • 13.00-13.45    Pauza za posluženje
  • 14.00-15.00 Kreiranje ličnog plana sprovođenja aktivnosti KViS: individualni osvrt na predstavljene/sprovedene KVIS aktivnosti
  • 15.00-15.15  Kafe pauza
  • 15.15-16:15  Kreiranje ličnog plana sprovođenja aktivnosti KViS: rad u grupi
  • 16.15-17.00 Sumiranje seminara i dogovor o praćenju rada; Evaluacija  seminara  

Pozivamo Vas da pratite novosti u oblasti na EPALE grupi: Karijerno vođenje i savetovanje za odrasle.  Molimo Vas da imate u vidu da  je neophodno da budete član EPALE platforme da biste imali pristup. Registracija je besplatna, a upustvo možete pronaći na ovoj stranici

Skip to content