Akreditovani eTwinning seminari u Beogradu u februaru i martu 2022. godine

Fondacija Tempus organizuje besplatne akreditovane eTwinning seminare u Beogradu:

  • 28. februara 2022. – „eTwinning za početnike – prvi koraci” i
  • 2. marta 2022. godine – „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi

Seminar „eTwinning za početnike – prvi koraci” registrovan je pod kataloškim brojem 439 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji rade sa decom predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje kvaliteta nastave kroz korišćenje IKT alata u radu sa učenicima i decom, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji su registrovani na portalu, ali nemaju iskustva sa eTwinning portalom. Učesnici će biti osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju biti registrovani i validirani članovi eTwinning portala.

Seminar „eTwinning za početnike – prvi koraci” će se održati 28. februara 2022. godine u Beogradu, u Hotelu „Mona Plaza”, sa početkom u 9 časova. Nacrt agende možete pogledati ovde. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 6. februar do 23:59 časova.

Seminar „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” je registrovan pod brojem 461 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je unapređenje kvaliteta postojećih eTwinning projekata u cilju boljeg korišćenja IKTa u nastavi, kao i jačanje digitalnih i jezičkih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji imaju iskustva sa eTwinning portalom i u eTwinning projektima. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju biti registrovani i aktivni članovi eTwinning portala.

Seminar Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” će se održati 2. marta 2022. godine u Beogradu, u Hotelu ”Mona Plaza”, sa početkom u 9 časova. Nacrt agende možete pogledati ovde. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 6. februar do 23:59 časova.

Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odabira učesnika, pored osnovnih kriterijuma za odabir, vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj i zastupljenosti različitih vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i o vremenu prijave.

O statusu Vaše prijave bićete obavešteni nakon isteka roka za prijavljivanje.  

Napomena: Potrebno je da na seminar ponesete svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj sa kojim možete pristupiti svom eTwinning profilu tokom seminara.

Za ove seminare se ne plaća kotizacija, ali učesnici sami pokrivaju troškove puta. Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti o događaju.

Skip to content