Aktivnosti Informativnog centra Fondacije Tempus u januaru 2022. godine

Informativni centar Fondacije Tempus (Beograd, Terazije 39, I sprat), u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom januara 2022. godine organizuje događaje:

Četvrtak, 13. januar

Vebinar: Poziv za podnošenje Erazmus+ projekata 2022.

Povodom nedavnog otvaranja Erazmus+ opšteg poziva za podnošenje predloga projekata za 2022. godinu, Informativni centar Fondacije Tempus organizuje vebinar sa ciljem upoznavanja svih zainteresovanih predstavnika organizacija i ustanova iz Srbije iz sektora obrazovanja, mladih i sporta sa novim programom i mogućnostima koje su na raspolaganju za podnošenje projektnih prijava u aktuelnom konkursnom roku za 2022. godinu. Prisutni će se, između ostalog, upoznati sa glavnim obeležjima i novinama u programu, različitim vrstama projekata u kojima organizacije i ustanove mogu učestvovati, načinom njihovog podnošenja, kao i podrškom Fondacije Tempus koja im je pritom dostupna.

Ovaj jednočasovni vebinar realizuje se u četvrtak, 13. januara sa početkom u 16 časova. Za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular, najkasnije 13. januara do 12 časova.

Utorak, 18. januar

Vebinar: Erazmus+ mreže i platforme za profesionalno usavršavanje nastavnika

Vebinar je namenjen zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih. Učesnici će moži da se informišu o mogućnostima za profesionalno usavršavnje i povezivanje sa kolegama širom Evrope putem Erazmus+ platformi i mreža (eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Euroguidance, Europass, Eurydice), nezavisno od toga da li već učestvuju ili planiraju učešće u Erazmus+ projektima.

Jednočasovni vebinar se održava u utorak, 18. januara, od 16 do 17 časova. Za učešće na vebinaru potrebno je popuniti kratak prijavni formular najkasnije do 18. januara u podne.

Utorak, 25. januar

Vebinar: Kako da odeš na studentsku razmenu kroz Erazmus+?

U susret novim konkursima za odlazak na Erazmus+ stipendirane mobilnosti, Informativni centar organizuje još jedan vebinar namenjen studentima svih nivoa studija na državnim i privatnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji koji su zainteresovani za učešće u studentskim razmenama i praksama u inostranstvu. Na vebinaru će biti reči o uslovima učešća na Erazmus+ razmenama, visini i obuhvatu stipendija, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave. Takođe će biti pružene informacije o tome kako Erazmus+ podržava inkluziju i različitost i omogućava učešće različitih kategorija studenata u programu, uključujući i studente sa hendikepom i studente u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju.

Vebinar se održava 25. januara od 16 do 17 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular najkasnije do 25. januara u 12 časova.

Petak, 28. januar

Vebinar: Studiraj u Srbiji

Fondacija Tempus organizuje vebinar u petak, 28. januara, u 16 časova, namenjen stranim studentima zainteresovanim za upis ili nastavak studija u Srbiji.

Tokom trajanja vebinara, učesnici će biti informisani o visokom obrazovanju u Srbiji i akreditovanim visokoškolskim ustanovama i programima. Osim toga, učesnici će dobiti najvažnije informacije o studiranju u Srbiji (dostupni studijski programi, trajanje studija, jezik izvođenja nastave itd). Na vebinaru će detaljnije biti predstavljena ažurirana elektronska verzija kataloga Study in Serbia i biće objašnjene procedure upisa, kao i vremenski okvir za prijave i polaganje prijemnih ispita. Učesnici će takođe moći da dobiju odgovore i na praktična pitanja u vezi sa životom u Srbiji.

Radni jezik vebinara je engleski, a zainteresovani strani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem registracionog formulara do 27. januara u 15 časova.

Ponedeljak, 31. januar

Onlajn radionica za srednjoškolce: Kako napisati dobar CV?  

Ova onlajn radionica u trajanju od sat i po vremena je namenjena učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola, a posebno onima koji nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za praksu, volontiranje, kurseve, stipendiju ili upis na fakultet.

Učenici će saznati iz kojih delova se sastoji dobar CV, koji su podaci koji se navode u svakom od obaveznih delova i koja je mera u njihovom navođenju, zašto je važna samoprocena veština, koje su najčešće greške pri sastavljanju biografije i kako ih izbeći, kao i korisne savete bazirane na iskustvu onih koji vrše odabir kandidata. Saznanja se na radionici usvajaju iskustveno, kroz rad u grupi i korišćenjem Europass obrasca biografije.

Radionica će se održati putem interneta, u ponedeljak, 31. januara od 15 do 16.30 časova. Za prijavu učešća potrebno je popuniti registracioni formular, najkasnije do petka, 28. januara u 15 časova. Učenici se mogu registrovati samostalno ili ih mogu registrovati njihovi nastavnici/stručni saradnici.

Stalne aktivnosti tokom januara

Sreda, 12, 19. i 26. januara

Praktične individualne sesije uživo: Registracija OID i PIC broja

Predstavnici svih organizacija i institucija (škola, predškolskih i visokoškolskih ustanova, nevladinih organizacija…) koje planiraju da učestvuju prvi put u Erazmus+ projektima, a pltrebna im je podrška pri registraciji OID i/ili PIC broja (jedinstveni identifikatori koji se koriste u prijavama Erazmus+ projekata), mogu se prijaviti za individualne sesije u Informativnom centru Fondacije Tempus u Beogradu.

Individualne sesije se obavezno unapred dogovaraju u jednom od raspoloživih termina, za šta je potrebno da zainteresovani minimum dva dana unapred iskažu interesovanje pozivom Info centru (011/3342-430, opcija 1, 10-18 časova) ili slanjem poruke na e-poštu: info@tempus.ac.rs. Sesije je moguće organizovati i onlajn. Raspoloživi termini su: 12, 19, i 26. januar od 12 do 13 časova.

Individualne konsultacije za učenike srednjih škola: Šta da radim posle mature?

Fondacija Tempus – Euroguidance centar organizuje za maturante individualne konsultacije – razgovore sa psihologom/savetnikom, kao još jedan način podrške prilikom donošenja odluke na pitanje: „Šta da radim posle mature?“. U ovom trenutku, razgovori se obavljaju isključivo putem Skajpa, a svoj razgovor možete zakazati popunjavanjem kratkog registracionog formulara.

Facebook live chat

Pored mejla i telefona, svi zainteresovani na raspolaganju imaju i mogućnost direktnog informisanja putem društvene mreže Facebook, korišćenjem chat opcije.

Skip to content