Arhiva konkursa

Napomena: Ovaj poziv je arhiviran. Ukoliko želite da pogledate aktuelni poziv, kliknite OVDE

AŽURIRANO: Fondacija Tempus objavljuje Corrigendum/izmenu i dopunu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.Corrigendum se odnosi isključivo na projekte:• KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obukaPrijave za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja podnose se do 29. marta 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.Shodno Corrigendum-u, u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2017. godinu, predviđeno je da finansirani projekti Strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja i obuka moraju da započnu sprovođenje aktivnosti u periodu od 1.09. do 31.10. 2017. godine.Svi koji podnose projekte KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka  u konkursnom roku 2017. u obavezi su da u projektnoj prijavi odaberu za datum početka projekata datum koji odgovara navedenom u Corrigendum-u .

 • Corrigendum Nacionalnog poziva za 2017 (link više nije aktuelan)
 • Aneks 1 _corrigendum (link više nije aktuelan)
 • Aneks 2 dokument (link više nije aktuelan) u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2017; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Prijavne formulare i tehničko uputstvo za popunjavanje projekata KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, možete preuzeti u nastavku:

Application e-Form KA2 Vocational Education and Training (link više nije aktuelan)

E+Technical guidelines for completing application e-Forms (link više nije aktuelan)

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA KA2 PROJEKTE STRATEŠKIH PARTNERSTAVA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBUKE

Institucije koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama zainteresovane za KA2 projekte strateških partnerstava pored prijavnog formulara moraju poslati i dodatnu dokumentaciju u vidu ugovora sa partnerima (Mandate) i pregleda aktivnosti (Gantt Chart). Model dokumenta ugovora sa partnerima (Mandate) je važeći, bez obzira na datum koji stoji u zaglavlju (januar 2015. godine).

Mandat za učešće partnera na projektu (link više nije aktuelan)

Gantogram za opis aktivnosti projekta (link više nije aktuelan)

*Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/

Fondacija Tempus objavljuje Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, odnosi se isključivo na sledećih pet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

• KA1 Mobilnost za škole
• KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
• KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
• KA1 Mobilnost mladih
• KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Druge vrste Erazmus + projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2017. godinu.

Prijave za sve projekte mobilnosti podnose se do 2. februara 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti stručnog obrazovanja podnose se do 29. marta 2017. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu.

Napominjemo da je učešće Srbije u programu Erazmus+ regulisano Sporazumom koji je potpisan između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu Erazmus+ – program Evropske Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za neki od tipova projekata iz ovog Nacionalnog poziva, pozivaju se da pogledaju sledeće dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja:

 • Osnovni tekst Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu; (link više nije aktuelan)
 • Aneks 1b (link više nije aktuelan): u kojem su opisane vrste projekata, ciljevi, moguće institucije/organizacije učesnice, pravila finansiranja, kriterijumi ocenjivanja projekata;
 • Aneks 1c (link više nije aktuelan): dodatne informacije za korisnike programa;
 • Aneks 2 (link više nije aktuelan): dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2017; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Prijavne formulare i tehničko uputstvo za njihovo popunjavanje možete preuzeti u nastavku: (linkovi više nisu aktuelni)

Application e-Form KA1 School Education

Application e-Form KA1 Vocational Education and Training

Application e-Form KA1 Adult Education

Application e-Form KA1 Youth

Application e-Form KA2 Vocational Education and Training

E+Technical guidelines for completing application e-Forms

*Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/

Napomena: Ovaj poziv je arhiviran. Ukoliko želite da pogledate aktuelni poziv, kliknite OVDE

AŽURIRANO:
Fondacija Tempus objavljuje Corrigendum/izmenu i dopunu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+. Corrigendum se odnosi isključivo na KA1 projekte mobilnosti:

 • KA1 projekti mobilnosti za oblast mladihrok za podnošenje projektnih prijava u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu je pomeren na 15. februar 2018. do 12sati (CET), za projekte koji mogu početi  od 15. maja do 30. septembra 2018.
 • KA1 projekti mobilnosti za opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih: u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, uvodi se kriterijum da jedna institucija/organizacija može podneti samo jednu projektnu prijavu za jedan tip projekata.
 • Corrigendum Nacionalnog poziva za 2018 (link više nije aktuelan)
 • Aneks 1a _corrigendum (link više nije aktuelan)
 • Aneks 2 dokument (link više nije aktuelan) u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2018; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Do sada su objavljeni online formulari za sledeće oblasti:

KA105 – projekti mobilnosti u oblasti mladih (omladinske razmene i mobilnost omladinskih radnika)

KA205 – projekti strateških partnerstava u oblasti mladih

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link. Molimo Vas da imate u vidu da online formularima ne možete da pristupite bez EU login naloga.

Napomena:

U odeljku formulara Annexes, propratnu dokumentaciju (Declaration of Honour, PDF verziju dokumenta i Timetable Template) možete preuzeti koristeći Firefox i Edge (Internet Explorer) internet pregledače. Preuzimanje dokumentacije preko pregledača Chrome i Safari trenutno nije moguće.

Do sada su objavljeni PDF formulari za sledeće oblasti, kao i tehničko uputstvo za popunjavanje KA101 i KA104 formulara: (linkovi više nisu aktuelni)

KA125 – volonterski projekti u oblasti mladih

KA101 – projekti mobilnosti za opšte obrazovanje

KA104 – projekti mobilnosti za obrazovanje odraslih

KA102 – projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke

Uputstvo za popunjavanje formulara KA101 i KA104

KA201 projekti strateških partnerstava za škole

KA202 projekti strateških partnerstava za stručno obrazovanje i obuke

KA203 projekti strateških partnerstava za oblast visokog obrazovanja

KA204 projekti strateških partnerstava za oblast obrazovanja odraslih

Tehnička uputstva (link više nije aktuelan) za popunjavanje elektronskih formulara za projekte strateških partnerstava KA201, KA202, KA203 i KA204.

Potrebna dokumenta uz projektnu prijavu su:

– Obrazac za partnersko pismo (Mandate Letter) je dostupan ovde. (link više nije aktuelan)

– Gantogram – pregled projektnih aktivnosti nalazi se ovde. (link više nije aktuelan)

Plan aktivnosti (Activity Timetable) za volonterske projekte možete pronaći ovde. (link više nije aktuelan)

Važno: dodatna uputstva za popunjavanje prijavnog formulara za strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja. (link više nije aktuelan)

Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete PDF prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/

Da biste pravilno preuzeli dokument, neophodno je da kliknete na formulare desnim klikom i izabretete opciju SAVE LINK AS  i snimite formular na vaš računar u PDF formatu.

Prilikom popunjavanja polja u formularu koja se odražavaju na generisanje podataka u sivim poljima (npr. unos PIC broja gde se pojavljuju podaci o organizaciji-instituciji ili podaci u delu za budžet) važno je da računar na kojem radite ima pristup internetu.

*Prijavni formulari za druge vrste projekata i tehničko uputstvo za njihovo popunjavanje će biti dostupni na sajtu Fondacije Tempus uskoro.

Obaveštavamo Vas takođe da su iznosi sredstava za troškove boravka u pojedinim zemljama unutar e-formulara ažurirani (national rates).

Važna napomena: Spisak vrsta institucija koje zadovoljavaju osnovni formalni preduslov da konkurišu za Erazmus+ KA1 – 101 projekte mobilnost za oblast opšteg obrazovanja, počev od konkursnog roka 2018. godine, možete pogledati ovde. (link više nije aktuelan)

TUTORIJALI

U cilju što boljeg informisanja svih zainteresovanih za Erazmus+ program, Fondacija Tempus je napravila i video uputstva – tutorijale za pojedine aktivnosti u procesu prijavljivanja projekata.

PIC broj – prvi korak ka Erazmus+ projektima

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za mlade

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za škole (link više nije aktuelan)

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za obrazovanje odraslih (link više nije aktuelan)

Popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti za stručno usavršavanje i obuke (link više nije aktuelan)

Popunjavanje projektne prijave za K2 projekte strateških partnerstava za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Fondacija Tempus je objavila Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu, odnosi se isključivo na sledećih devet vrsta projekata za koje mogu konkurisati institucije i organizacije iz Srbije:

 • KA1 Mobilnost za škole
 • KA1 Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
 • KA1 Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
 • KA1 Mobilnost mladih

Prijave za sve KA1 projekte mobilnosti se podnose Fondaciji Tempus do 1. februara 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

 • KA2 Strateška partnerstva za škole i opšte obrazovanje
 • KA2 Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
 • KA2 Strateška partnerstva za visoko obrazovanje
 • KA2 Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih

Prijave za projekte KA2 strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih se podnose Fondaciji Tempus do 21. marta 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1).

 • KA2 Strateška partnerstva za oblast mladih

Prijave za projekte strateških partnerstava u oblasti mladih se podnose Fondaciji Tempus do 26. aprila 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu. (GMT+1).

Druge vrste Erazmus+ projekata u kojima mogu da učestvuju institucije i organizacije iz Srbije kao i rokovi za podnošenje takvih prijava utvrđene su Opštim pozivom za Erazmus+ projekte za 2018. godinu. (link više nije aktuelan)

Napominjemo da je učešće Srbije u programu Erazmus+ regulisano Sporazumom koji je potpisan između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu Erazmus+ – program Evropske Unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Projekte prema pravilima programa podnose institucije i organizacije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za neki od tipova projekata iz ovog Nacionalnog poziva, pozivaju se da pogledaju sledeće dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja:

Osnovni tekst Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu; (link više nije aktuelan)

Aneks 1a (link više nije aktuelan): u kojem su opisane vrste projekata, ciljevi, moguće institucije/organizacije učesnice, pravila finansiranja, kriterijumi ocenjivanja projekata; datum objave ovog dokumenta Version 1(2018) –XX/11/2017 odgovara datumu objave Nacionalnog poziva na sajtu Fondacije Tempus – 15.novembar 2017.

Aneks 1b (link više nije aktuelan): dodatne informacije za korisnike programa;

Aneks 2 (link više nije aktuelan): Dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2018; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Odgovori na često postavljana pitanja u oblasti mladih dostupni su na sledećem linku. (link više nije aktuelan)

Napomena: Ovaj poziv je arhiviran. Ukoliko želite da pogledate aktuelni poziv, kliknite OVDE

Evropska komisija objavila je novi Erazmus+ Opšti poziv za predloge projekata za 2019. godinu (link više nije aktuelan) u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Institucije iz Srbije će od ovog konkursnog roka po prvi put moći da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Ova mogućnost je dostupna, jer se očekuje da Republika Srbija učestvuje u konkursnom roku za 2019. godinu kao punopravna članica Erazmus+ programa.

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2019. godinu.

S obzirom na ovu veliku promenu, bitno je naglasiti da od ovog roka više neće biti raspisivani Opšti i Nacionalni poziv, već će jednom godišnje biti objavljivan samo Opšti poziv za predloge projekata.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova. (link više nije aktuelan)

Onlajn formulari za sve tipove Erazmus + projekata koji se podnose Fondaciji Tempus ili nacionalnim agencijama programskih zemalja, dostupni na sledećem linku, a za pristup je neophodno da imate EU login nalog.

Za projekte koji se podnose Izvršnoj agenciji za projekte u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) Evropske komisije, formulari se preuzimaju sa sledećeg linka.

Sve javne i privatne, osnovne i srednje škole u Srbiji, škole za obrazovanje nacionalnih manjina, kao i druge škole bez obzira na to ko je njihov osnivač, a koje imaju dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koje izvode opšte obrazovanje i vaspitanje prema Zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju, treba posmatrati kao institucije koje zadovoljavaju osnovni formalni preduslov da konkurišu za vrstu projekata – Erazmus+ KA1 (101) i KA2 (229).

Konkretno, to su sledeće vrste škola:

Predškolska ustanova, osnovna škola, osnovna muzička škola, osnovna baletska škola, osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju, gimnazija, srednja stručna škola, srednja umetnička škola, mešovita škola (gimnaziji i srednja stručna ili umetnička škola), srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju, osnovna i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju  i invaliditetom, obrazovno-vaspitni centar kao ustanova u kojoj se osim osnovnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ostvaruje i srednje obrazovanje i vaspitanje.

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata u Beogradu i drugim gradovima Srbije, a tačne datume, gradove i registracione formulare možete pogledati na početnoj stranici sajta.

Osim toga, Fondacija pruža podršku za razvoj projektne ideje svima koji žele da učestvuju u Opštem pozivu za 2019. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 10-18 časova bez predhodne najave ili kancelariju u ulici Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke), uz predhodno zakazivanje.

Opšti poziv za 2020. godinu više nije aktuelan. Kliknite ovde da biste posetili stranicu sa aktuelnim pozivom. 

Napomena: Evropska komisija objavila je drugi Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2020. godinu. 

Drugi Corrigendum se odnosi na dodatni konkurs za strateška partnerstva u svim sektorima unutar poziva za 2020. godinu zbog situacije sa pandemijom COVID 19 virusa. 

U okviru dodatnog konkursnog roka moguće je podneti dva tipa projekata strateških partnerstava: 

 1. Partnerstva za podršku u digitalnom obrazovanju (Partnerships for Digital Education Readiness). Ovi projekti su otvoreni za sektore opšteg obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja i obuka i visokog obrazovanja. 
 1. Partnerstva za podsticanje kreativnosti (Partnerships for Creativity). Ovi projekti su otvoreni za sektor mladih, sektor opšteg obrazovanja i obrazovanja odraslih. 

Projektne prijave se podnose do 29.10.2020. godine, do 12 sati (SET). Tekst Corrigendum-a možete pogledati na sajtu Evropske komisije.  

 Napomena: Evropska komisija objavila je Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2020. godinu. 

Corrigendum se odnosi na: 

 • Učešće Velike Britanije i Severne Irske u programu Erazmus+ u pozivu 2020 
 • Prioritete za strateška partnerstva u sektoru obrazovanja odraslih u pozivu 2020. 

Tekst korigenduma možete pronaći na sledećoj veb strani. 

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) objavila je novi Erazmus+ Opšti poziv za predloge projekata za 2020. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa. 

Institucije iz Srbije mogu punopravno da učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2020. godinu. 

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj straniciKalendar rokova. (link više nije aktuelan)

Snimak Erazmus+ Informativnog dana u Beogradu, možete pogledati na našem You Tube kanalu. 

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata u Beogradu i drugim gradovima Srbije, a tačne datume, gradove i registracione formulare objavićemo uskoro. 

Osim toga, Fondacija pruža podršku za razvoj projektne ideje svima koji žele da učestvuju u Opštem pozivu za 2020. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 10-18 časova bez prethodne najave ili kancelariju u ulici Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke), uz prethodno zakazivanje. 

Onlajn formulari za sve tipove Erazmus + projekata koji se podnose Fondaciji Tempus ili nacionalnim agencijama programskih zemalja možete pogledati OVDE, a za pristup je neophodno da imate EU login nalog. 

Okvirna sredstva predviđena za oblast mladih u Srbiji za 2020. možete pronaći ovde. (link više nije aktuelan) 

Za projekte koji se podnose Izvršnoj agenciji za projekte u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA)Evropske komisije, formulari će biti dostupni uskoro. 

Sve javne i privatne, osnovne i srednje škole u Srbiji, škole za obrazovanje nacionalnih manjina, kao i druge škole bez obzira na to ko je njihov osnivač, a koje imaju dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koje izvode opšte obrazovanje i vaspitanje prema Zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju, treba posmatrati kao institucije koje zadovoljavaju osnovni formalni preduslov da konkurišu za vrstu projekata – Erazmus+ KA1 (101) i KA2 (229). 

Konkretno, to su sledeće vrste škola: 

Predškolska ustanova, osnovna škola, osnovna muzička škola, osnovna baletska škola, osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju, gimnazija, srednja stručna škola, srednja umetnička škola, mešovita škola (gimnaziji i srednja stručna ili umetnička škola), srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju, osnovna i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju  i invaliditetom, obrazovno-vaspitni centar kao ustanova u kojoj se osim osnovnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ostvaruje i srednje obrazovanje i vaspitanje. 

Skip to content