Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2021. godinu

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2021. godinu.

Corrigendum se odnosi na:

  • Pravila finansiranja za inkluzivnu podršku za organizacije u KA1 projektima opšteg, stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih i KA2 partnerstava za saradnju koja se prijavljuju nacionalnim agencijama programskih zemalja.
  • Oznaku za partnerstva za saradnju u oblasti mladih za evropske nevladine organizacije;
  • Minimalan broj sati predavanja za Žan Mone katedre za jednu godinu.

Tekst Corrigenduma kao i novu verziju programskog vodiča (verzija 2, od 08.04.2021) možete pronaći na sledećoj stranici.

Skip to content