Završna deklaracija Treće evropske konvencije omladinskog rada „Putokazi za budućnost” objavljena i na srpskom jeziku

Treća evropska konvencija omladinskog rada koja je održana onlajn u periodu od 7. do 10. decembra 2020. godine, okupila je oko 1000 aktivnih praktičara i praktičarki omladinskog rada iz 50 zemalja Evrope. Kao rezultat ove konvencije nastala je deklaracija ”Putokazi za budućnost” koja je sada prevedena i dostupna je i na srpskom jeziku.

Ova konvencija je težila da dopuni detaljima i konkretizuje Evropsku agendu za omladinski rad, a sve u okviru šireg, Bonskog procesa. Omladinski rad se u vreme pandemije susreo sa brojnim izazovima koje Deklaracija teži da obuhvati, imenuje važne korake i poveže praktičarke i praktičare kako bi zajedničkim naporima bile identifikovane ključne tačke budućeg rada.

Delegaciju iz Srbije, koja je bila među najvećim delegacijama tokom konvencije, činili su predstavnici NAPOR-a, KOMS-a, Ministarstva omladine i sporta, RYCO-a, Ekološkog centra Radulovački i Fondacije Tempus koji su imali priliku da predstavljaju dostignuća na polju omladinskog rada u Srbiji kao i da doprinose diskusiji i procesu kreiranja Bonskog procesa i Deklaracije.

U okviru Deklaracije prikazani su zaključci i preporuke sa okruglih stolova i radionica a tokom kojih su adresirane naredne ključne stavke i teme:

  • Društvene okolnosti mladih u Evropi i evropski omladinski rad
  • Implementacija Evropske agende za omladinski rad putem Bonskog procesa
  • Pružanje usluga omladinskog rada
  • Razvoj kvaliteta
  • Zajednički smer
  • Prepoznavanje omladinskog rada
  • Inovacije i novonastali izazovi
  • Okviri politika
  • Strateški okvir za razvoj omladinskog rada

Deklaracija ”Putokazi za budućnost” dostupna je za čitanje i preuzimanje na ovoj stranici  konvencije.

Skip to content