Dobro došli na MOOC: „Medijska pismenost – kako da se osnaže edukatori za novu digitalnu deceniju“

Kakve su potrebe mladih za medijskom pismenošću danas? Kako je napredak tehnologije promenio realnost medijske pismenosti? Koje etičke vrednosti mladi treba da uzimaju u obzir kada koriste savremene tehnologije i internet?

Cilj ovog kursa je da osnaži nastavnike i edukatore da na odgovoran i inovativan način promovišu medijsku pismenost i podrže mlade da razumeju mogućnosti i izazove koncepata kao što su algoritmi, veliki modeli jezika (Large Language Models) i njihovu povezanost sa tehnologijom. Posebna pažnja biće posvećena ispitivanju interneta u svetlu korišćenja prirodnih i ljudskih resursa.

Kurs može da se prati po individualnom radnom planu. Po jedan modul biće započet svake nedelje. Neophodno je da se obrati pažnja na nekoliko rokova rok za kvizove i rok za pregledanje radova kolega učesnika.

Zainteresovani nastavnici već sada mogu da se priključe grupi na Facebook-u ili podele svoje mišljenje na platformi X (bivši Twitter) putem hashtaga #MediaLiteracyforEducators.

Kurs počinje 6. maja 2024. godine i traje pet i po nedelja. Očekuje se da učesnici posvete ukupno 12 sati pohađanju kursa i izradi zadataka.

Ciljevi koje će polaznici da ostvare:

  • Upoznaće principe efikasnog podučavanja medijske pismenosti i kritičkog mišljenja;
  • Razumeće izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi prilikom korišćenja modernih tehnologija;
  • Razumeće na koji način tehnologija utiče na pojedince, društvo i svet;
  • Naučiće kako da razviju obrazovne modele koji zadovoljavaju potrebe učenika za medijskom pismenošću.

Preduslovi

Kurs je namenjen svim nastavnicima osnovnih i srednjih škola bez obzira na predmete koje predaju. Dobro došli su i drugi edukatori i zainteresovane strane − bibliotekari, edukatori u neformalnom obrazovanju, stručni saradnici i donosioci odluka koje zanima ova tema.   

Moduli:

  • Modul 1: Sledeća digitalna decenija – zašto je medijska pismenost od presudnog značaja? – počinje 6. 5. 2024.
  • Modul 2: Naš odnos sa tehnologijom – počinje 13. 5. 2024.
  • Modul 3: Kako algoritmi i veštačka inteligencija utiču na naš svakodnevni život − počinje 20. 5. 2024.
  • Modul 4: Skriveni troškovi interneta − počinje 27. 5. 2024.

Sertifikat

Polaznici koji urade kvizove, predaju sopstveni scenario učenja i pregledaju scenarije učenja drugih učesnika dobiće sertifikat ovog kursa. U proseku 95% prijavljenih završi kurs.

Konačni rok za završetak svih aktivnosti je 12. jun 2024, do 23.59 sati po srednjoevropskom vremenu.

Učešće u kvizovima čini 5% konačne ocene. Scenario učenja, zajedno sa pregledanjem scenarija drugih učesnika, čini 95% konačne ocene.

Zainteresovani mogu da se prijave putem ovog linka.

Skip to content