Dobro došli na reprizu  MOOC-a „Stem out of the box“ – STEM pristup predmetima koji nisu STEM

Cilj ovog MOOC-a je da obuči nastavnike kako da integrišu STEM (skraćenica od engleskih reči: Science, Technology, Engineering i Mathematics) koncepte u svoje nastavne planove i, na taj način, pomognu svojim učenicima da razviju naučne, matematičke i veštine kritičkog rešavanja problema. Nastavnici mogu da nauče kako da ovaj način razmišljanja koriste u radu sa decom u ranom uzrastu i osnovnom obrazovanju, ali i u srednjoj školi. Ideja kursa je da informiše nastavnike kako da podstaknu učenike da koriste naučno i analitičko razmišljanje u rešavanju problema iz stvarnog života.

Predstaviće se praktične STEM aktivnosti i ideje koje imaju polazište u svakodnevnim situacijama a koje mogu da se koriste u učionici. Polaznicima će biti predstavljeni reprezentativni nastavni planovi za STEM časove koje su osmislili i testirali drugi nastavnici, kao i drugi resursi, a sve u cilju unapređenja znanja i veština učenika potrebnih za budućnost.

Kurs može da se prati po individualnom radnom planu. Po jedan modul biće započet svake nedelje. Neophodno je da se obrati pažnja na rok za kvizove i rok za pregledanje radova kolega učesnika.

Zainteresovani nastavnici već sada mogu da se priključe grupi na Facebook-u ili da podele svoje mišljenje na Twitter-u putem hashtag-a #STEMOutoftheBox.

Kurs počinje 26. februara 2024. godine i traje pet i po nedelja. Očekuje se da učesnik posveti 25 sati pohađanju kursa i izradi zadataka.

Ciljevi koje će polaznici da ostvare:

  • Razumeće vrednost STEM-a u učionici bez obzira na uzrast svojih učenika ili predmet koji predaju.
  • Steći će temeljno poznavanje STEM veština potrebnih za obrazovanje građana budućnosti.
  • Istražiće kako da koriste STEM koncepte u radu sa najmlađim uzrastima, u osnovnoj i u srednjoj školi u nastavi predmeta koji ne spadaju u STEM predmete.
  • Naučiće kako da predaju STEM sadržaje koristeći situacije iz stvarnog života i principe kritičkog rešavanja problema, saradničkog učenja i analitičkog razmišljanja.

Preduslovi

Kurs je namenjen vaspitačima i svima koji rade sa decom u ranim uzrastima, kao i učiteljima i nastavnicima u osnovnoj i nastavnicima u srednjoj školi koji predaju predmete van STEM grupe (društvene predmete, umetnost, književnost, ekonomske predmete i sl.). Ovaj MOOC će pomoći polaznicima da osmisle svoje nastavne planove na inovativan način integrisanjem STEM aktivnosti u svoj nastavni proces.

Moduli:

  • Modul 1: Uvod u STEM za budućnost – počinje 26. 2. 2024.
  • Modul 2: Inovativna pedagogija u STEM nastavi – počinje 4. 3. 2024.
  • Modul 3: STEM veštine i analitičko razmišljanje ─ počinje 11. 3. 2024.
  • Modul 4: Kreiranje scenarija za učenje i motivisanje učenika ─ počinje 18.3. 2024.

Sertifikat

Polaznici koji urade sve kvizove, predaju sopstveni scenario učenja i pregledaju tri scenarija učenja drugih učesnika moći će da dobiju sertifikat ovog kursa. Konačni rok za završetak svih aktivnosti je sreda, 3. april 2024, do 23.59 sati po srednjoevropskom vremenu.

Učešće u kvizovima činiće 5% od konačne ocene i nije uslov za dobijanje sertifikata. Scenario učenja, zajedno sa pregledanjem scenarija drugih učesnika, činiće 95% konačne ocene.

Zainteresovani mogu da se prijave putem ovog linka

Skip to content