ECVET

Европски систем преноса бодова у области стручног образовања и обука (ECVET) је инструмент за подршку целоживотном учењу и мобилности ученика. Успостављен је од стране земаља чланица Европске уније у сарадњи са Европском комисијом и усвојен од стране Европског парламента 2009. године.

ECVET је систем за признавање, вредновање и прикупљање стручних вештина и знања стечених током боравка у другој земљи. Циљ ECVET-а је усклађивање различитих система у области стручног образовања и обука у Европи и њихових квалификација.

Пре мобилности

ECVET – Меморандум о разумевању

Организације за стручно образовање и обуке могу применити ECVET систем у оквиру својих активности мобилности. У тим случајевима потребно је успоставити ECVET партнерство између одговарајућих организација потписивањем Меморандума о разумевању, којим се утврђује оквир за пренос бодова. Меморандум могу склапати мреже надлежних организација/установа из неколико држава, али могу бити и билатерални, у зависности од потреба и жеља партнера.

Након мобилности

ECVET је заједнички методолошки оквир којим се олакшава прикупљање и пренос бодова за исходе учења из једног система квалификација у други. Њиме се не може заменити национални оквир квалификација, али се може остварити боља усклађеност међу њима. ECVET се може применити на све исходе и резултате које појединац оствари током учења и стручне праксе, а који се затим преносе, признају и акумулирају у циљу остварења квалификације. Захваљујући овој иницијативи, учесници могу осигурати признање вештина и знања у другој програмској земљи.

Када се користи ECVET, стечени бодови би требало да буду транспарентни и наведени у Меморандуму о разумевању између партнерских организација.

Више информација о ECVET-у можете погледати овде.

Skip to content