ECVET

Evropski sistem prenosa bodova u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (ECVET) je instrument za podršku celoživotnom učenju i mobilnosti učenika. Uspostavljen je od strane zemalja članica Evropske unije u saradnji sa Evropskom komisijom i usvojen od strane Evropskog parlamenta 2009. godine.

ECVET je sistem za priznavanje, vrednovanje i prikupljanje stručnih veština i znanja stečenih tokom boravka u drugoj zemlji. Cilj ECVET-a je usklađivanje različitih sistema u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u Evropi i njihovih kvalifikacija.

Pre mobilnosti

ECVET – Memorandum o razumevanju

Organizacije za stručno obrazovanje i obuke mogu primeniti ECVET sistem u okviru svojih aktivnosti mobilnosti. U tim slučajevima potrebno je uspostaviti ECVET partnerstvo između odgovarajućih organizacija potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, kojim se utvrđuje okvir za prenos bodova. Memorandum mogu sklapati mreže nadležnih organizacija/ustanova iz nekoliko država, ali mogu biti i bilateralni, u zavisnosti od potreba i želja partnera.

Nakon mobilnosti

ECVET je zajednički metodološki okvir kojim se olakšava prikupljanje i prenos bodova za ishode učenja iz jednog sistema kvalifikacija u drugi. Njime se ne može zameniti nacionalni okvir kvalifikacija, ali se može ostvariti bolja usklađenost među njima. ECVET se može primeniti na sve ishode i rezultate koje pojedinac ostvari tokom učenja i stručne prakse, a koji se zatim prenose, priznaju i akumuliraju u cilju ostvarenja kvalifikacije. Zahvaljujući ovoj inicijativi, učesnici mogu osigurati priznanje veština i znanja u drugoj programskoj zemlji.

Kada se koristi ECVET, stečeni bodovi bi trebalo da budu transparentni i navedeni u Memorandumu o razumevanju između partnerskih organizacija.

Više informacija o ECVET-u možete pogledati ovde.

Skip to content