Erazmus+ konkursni rok u 2021. godini – iznosi sredstava za projekte koji se podnose Fondaciji Tempus

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane o raspoloživim iznosima sredstava namenjenih za finansiranje svih tipova projekata koji se podnose Fondaciji Tempus, shodno navedenom u Radnom planu za EU program Erazmus+ za 2021. godinu (2021 annual work programme “Erasmus+”: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport C(2021) 1939 of 25 March 2021).

Tip projekataKonkursni rok(ovi)Raspoloživi iznos sredstava za projekte koji se prijavljuju Fondaciji Tempus
Projekti mobilnosti za akreditovane i neakreditovane ustanove i organizacije za oblast opšteg obrazovanja – KA121-SCH i KA122-SCH;* 11. maj 2021.560 515 EUR
Projekti mobilnosti za akreditovane i neakreditovane ustanove i organizacije za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA121-VET i KA122-VET**11. maj 2021.788 620 EUR
Projekti mobilnosti za akreditovane neakreditovane ustanove i organizacije za oblast obrazovanja odraslih – KA121-ADU i  KA122-ADU11. maj 2021.132 859 EUR
Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja KA131-HED;  11. maj 2021.1 817 358 EUR
Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU i mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU11. maj 2021.
05.oktobar 2021. 
197 703 EUR
Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 60:40, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje 
Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU11. maj 2021.
05.oktobar 2021.
42 598 EUR
Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 60:40, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje
Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja  KA210-SCH 11. maj 2021.
03. novembar 2021.
75 051 EUR
Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 70:30, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje
Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja KA220-SCH 20. maj 2021.355 704 EUR
Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka KA210-VET 20. maj 2021.
03. novembar 2021.
132 309 EUR
Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 70:30, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje
Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka KA220-VET  20. maj 2021.856 504 EUR
Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih KA210-ADU 20. maj 2021.
03. novembar 2021.
112 589 EUR
Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 70:30, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje
Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih KA220-ADU 20. maj 2021.299 312 EUR
Mala partnerstva u oblasti mladih KA210-YOU 20. maj 2021.
03. novembar 2021.
50 965 EUR
Indikativno je planirano da raspodela sredstava na dva roka bude u odnosu 70:30, pri čemu je veća alokacija planirana za prvi rok za konkurisanje
Partnerstva za saradnju u oblasti mladih KA220-YOU 20. maj 2021.307 765 EUR 
Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja KA220-HED 20. maj 2021.670 178 EUR


*Informacije o iznosu sredstava i smernice u pogledu raspodele za akreditovane projekte u oblasti opšteg obrazovanja biće objavljena na sledećoj strani do kraja aprila:

Akreditovani projekti mobilnosti

**Informacije o iznosu sredstava i smernice u pogledu raspodele za akreditovane projekte u oblasti stručnog obrazovanja i obuka biće objavljena na sledećoj strani do kraja aprila:

Akreditovani projekti mobilnosti
Skip to content