Srbija u programima EU 2001-2014

Republika Srbija učestvuje u obrazovnim programima Evropske unije od 2001. godine, kada se priključila takozvanom „Tempus III“ programu (2001-2007).  Program Tempus IV je realizovan u periodu 2007-2013. godine, nakon čega je postao deo Erazmus+ programa.

Visokoškolske institucije su tokom celokupnog trajanja Tempus programa (2001-2013), učestvovavale u projektima vrednosti preko 45 miliona evra i bile koordinatori u 187 projekata.

Lista Tempus projekata 2001-2013

Srbija je započela učešće u programu „Mladi u akciji“ 2007. Do 2014, kada je program postao deo Erazmus+, Srbija je učestvovala u 316 projekata u oblasti mladih sa ukupnim budžetom od preko 4.8 miliona evra.

Lista projekata „Mladi u akciji“ 2007-2013

Republika Srbija je od 2010 do 2013. godine učestvovala u Programu celoživotnog učenja, kojim su bili obuhvaćeni i preduniverzitetski nivoi obrazovanja. U tom periodu, Srbiji su odobrena 43 projekta. 

Lista LLP projekata

Od 2007, Srbija učestvuje u Erazmus Mundus programu, koji podrazumeva razmenu studenata na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske, postdoktorske), kao i mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja između univerziteta programskih zemalja i univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana. One omogućavaju dvosmernu razmenu studenata i zaposlenih na institucijama koje učestvuju u ovim mrežama.

Od 2007 do 2014. godine, visokoškolske institucije iz Srbije su učestvovale u 18 Erazmus Mundus projekata.

Skip to content