Erazmus+ Savezi za inovacije – otvoren konkurs za 2021. godinu

Evropska komisija je objavila konkurs za Erazmus+ projekte pod nazivom Savezi za inovacije za 2021. godinu, sa krajnjim rokom za prijavljivanje 7. septembra 2021. godine u 17 časova.

Savezi za inovacije imaju za cilj jačanje inovacija kroz saradnju i razmenu znanja između visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka (početnog i kontinuiranog) i šireg socio-ekonomskog okruženja. Savezi takođe imaju za cilj i rešavanje neusklađenosti veština i potreba tržišta izradom novih nastavnih planova i programa visokog obrazovanja i stručnog obrazovanja. Da bi se podstakle inovacije, fokus će biti na digitalnim i zelenim veštinama.

Ciljevi Saveza za inovacije mogu se postići konkurisanjem za jedan ili oba Lota (organizacija može biti uključena u više Lotova):

Lot 1: Savezi za obrazovanje i preduzeća
 

Savezi za inovacije su partnerski, transnacionalni projekti koji okupljaju preduzeća i pružaoce usluga stručnog i visokog obrazovanja, koji dele zajedničke ciljeve i rade zajedno na podsticanju inovacija, novih veština i preduzetničkog razmišljanja, u okviru jednog ili nekoliko različitih ekonomskih sektora. Visina EU granta za projekat koji traje dve godine iznosi 1 milion EUR, dok za projekat od tri godine iznosi 1.5 miliona EUR. 

Lot 2: Savezi za sektorsku saradnju u veštinama

Savezi za sektorsku saradnju u veštinama imaju za cilj uspostavljanje novih strateških pristupa i saradnje, koji se fokusiraju na rešenja vezana za razvoj veština u određenom ekonomskom sektoru ili u oblastima u kojima se sprovodi Pakt za veštine. Ovom vrstom projekata mora biti obuhvaćen jedan od 14 industrijskih ekosistema: turizam, transport, automobilska industrija, vazduhoplovstvo i odbrana, građevinska industrija, poljoprivredno-prehrambena industrija, intenzivne industrije sa niskom emisijom ugljenika, tekstilna industrija, kreativne i kulturne industrije, digitalne industrije, obnovljiva energija, elektronika, maloprodaja, socijalna i lokalna ekonomija i zdravstvo. Minimalni sastav konzorcijuma čine najmanje dvanaest organizacija iz osam različitih programskih zemalja. Ovi projekti traju četiri godine i visina EU granta iznosi 4 miliona EUR.

Bilo koja javna ili privatna organizacija iz programskeili partnerske zemlje** može učestvovati u oba lota. 

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može biti bilo koja ustanova iz programske zemlje koja učestvuje na projektu. Prijave za Lot 1 i Lot 2 se podnose Izvršnoj agenciji za projekte u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) elektronskim putem kroz propisani elektronski formular na platformi. 

Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 7. septembar 2021. godine do 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Prijavni formular za Lot 1

Prijavni formular za Lot 2

Detaljne informacije o oba lota možete naći na linku. Prezentacije sa Info sesije koju je organizovala Evropska komisija možete naći na sajtu Izvršne agencije, a sva pitanja u vezi sa pravilima konkurisanja možete postaviti slanjem mejla na: EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu.

*Programske zemlje su države članice Evropske unije, kao i Srbija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska.

**Partnerske zemlje su sve države sveta izuzev programskih zemalja.

Skip to content