European School Education Platform – nova objedinjena platforma

Kao što je najavljeno, eTwinning portal i portal School Education Gateway biće u maju 2022. godine objedinjeni i dostupni u okviru jedinstvene platforme Evropske komisije, European School Education Platform, čiji će sadržaji imati novi, moderan i pristupačan okvir. Cilj nove platforme je da se unapredi zajednica i nastavi saradnja, kao i da se doprinese profesionalnom razvoju registrovanih članova.

Nova platforma zasnovana je na Erazmus+ programu i principima Evropske komisije za izgradnju zelenijeg, inkluzivnijeg  i digitalnijeg obrazovanja. Platforma će promovisati i ciljeve Evropskog obrazovnog prostora, a naročoto Akcioni plan za digitalno obrazovanje, kao i razvijanje ključnih kompetencija.

eTwinning  će u okviru nove platforme biti zasebna celina,  a eTwinning centralna služba za podršku pripremila je odgovore na najčešća pitanja u vezi sa novom platformom, na javnom delu eTwinning portala, gde se nalaze i odgovori koji se odnose na konkretna pitanja o eTwinning-u u okviru nove platforme.

Pristup novoj objedinjenoj platformi, Eurpean School Education Platform, biće moguć tek kada platforma bude pokrenuta, a kao što je takođe najavljeno, za pristup će biti potreban EU Login nalog za koji je objavljeno detaljno uputstvo na javnom delu eTwinning portala.

EU Login predstavlja servis Evropske komisije, a nalog se kreira putem nekoliko jednostavnih koraka, prema navedenom uputstvu. Važno je da se pri kreiranju EU Login naloga navede ista imejl adresa koja je navedena na eTwinning portalu prilikom registracije, kako bi se podaci sinhronizovali i kako bi pristup bio omogućen istovremeno i novoj platformi, Eurpean School Education Platform, i eTwinning portalu.

eTwinning nacionalni tim za podršku pravovremeno će objaviti vesti o novoj platformi.

Skip to content