Evropska nedelja mladih 2021. godine

Šta je Evropska nedelja mladih?

Evropske nedelje mladih omogućavaju diskusiju o relevantnim temama za mlade, prikazuju mogućnosti EU u polju mladih i slave uspešne priče. To je vrhunac evropskih skupova za mlade i omladinski sektor u Evropi. Obično se Nedelja održava svake druge godine širom Evrope, naizmenično sa Evropskim događajem mladih (koji organizuje Evropski parlament).

Kada se održava?

Evropska nedelja mladih 2021. se održava od 24. do 30. maja 2021. godine.

Koji su glavni ciljevi Evropske nedelje mladih 2021.?

Dva glavna cilja Evropske nedelje mladih 2021. su:

  • Negovanje učešća mladih, angažovanjem, povezivanjem i osnaživanjem mladih;
  • Podrška promocije nove generacije programa Erazmus + i Evropske inicijative za solidarnost.

Koje su glavne teme Evropske nedelje mladih 2021.?

Tema Evropske nedelje mladih 2021 je „Naša budućnost u našim rukama“. Ova tema će omogućiti diskusije usredsređene na razne teme koje su od najveće važnosti za mlade, kao što su:

Kako mladi mogu biti aktivno uključeni u oblikovanje našeg evropskog društva, bilo na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, transnacionalnom ili evropskom nivou? Kako digitalni alati mogu pomoći, uključujući veze sa Akcionim planom za digitalno obrazovanje? Koja je uloga Strategije za mlade da angažuje, poveže i osnaži mlade ljude? O čemu se radi u novim projektima aktivnog učešća mladih u programu Erazmus+? O čemu govori Konferencija o budućnosti Evrope?

Kako svi možemo doprineti stvaranju inkluzivnog društva? Kako programi Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost uključuju mlade ljude sa smanjenim mogućnostima? Kakva je uloga omladinskog rada u pružanju podrške mladim ljudima u rizičnim okolnostima, posebno u kontekstu pandemije  COVID-19? Koje su veze do relevantnih inicijativa u okviru Evropskog obrazovnog prostora?

Šta mladi mogu da učine da doprinesu EU zelenom dogovoru? Kako iskoristiti evropsku godinu železnice 2021? O čemu govori nova evropska inicijativa Bauhaus? Koji su zeleni elementi novog Erazmus+ programa i Evropske inicijative za solidarnost? Koje su mogućnosti za učešće u projektima koji promovišu zaštitu životne sredine, borbu protiv klimatskih promena ili promociju održivog života?

Kako pandemija COVID -19 utiče na trenutne uslove života, izglede i, na kraju, na mentalno zdravlje mladih? Kako mladi mogu da doprinesu oporavku od pandemije? Kakvu ulogu u njemu mogu igrati Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost?

Vizuelni identitet Evropske nedelje mladih?

Organizatorima je dozvoljeno da dodaju svoj logotip na elemente vizuelnog identiteta. Vizuelni identitet dostupan je na 23 jezika EU i može se preuzeti sa stranice europa.eu/youth/week u 3 formata za društvene mreže.

Ko organizuje Evropsku nedelju mladih?

Glavni organizatori Evropske nedelje mladih su Nacionalne agencije za Erazmus+ program i Evropsku inicijativu za solidarnost i Eurodesk mreža. 2021. godine Nedelja će se pretežno odvijati na nacionalnom nivou.

Fondacija Tempus organizuje 2 događaja u okviru Evropske nedelje mladih 2021. godine koje možete videti ovde.

Više informacija je dostupno na europa.eu/youth/week.

Skip to content