Evropska nedelja mladih (EYW2024)

Zamislite svet u kome, ne samo da se vaše ideje čuju, već i slave, gde vaš glas ima moć da oblikuje vašu budućnost i vašu zajednicu. To je suština ovogodišnjeg slogana u okviru Evropske nedelje mladih „Izrazi svoju viziju”, koji ohrabruje mlade ljude da istupe, kažu šta misle i aktivnije učestvuju u društvu.

Ciljevi Evropske nedelje mladih:

  • osnaživanje mladih kako bi se aktivno bavili temama od društvenog značaja;
  • promovisanje postignuća u oblasti mladih;
  • promovisanje prilika namenjenih mladima;
  • promovisanje prioriteta i politika Evropske komisije.

Evropska nedelja mladih (EYW2024) traje od 12. do 19. aprila 2024. godine. Pozivamo mlade, organizacije i ustanove koje rade sa mladima da, tokom ove nedelje, planiraju i realizuju događaje za mlade i prikažu ih na mapi aktivnosti na Evropskom portalu za mlade i tako se aktivno uključe u EYW2024

Kampanja ima ulogu da oformi mrežu mladih i organizacija koje rade sa mladima širom Evrope, kako bi se razgovaralo o problemima i mogućim rešenjima za unapređenje života mladih u Evropi.

 

#inclusivesupport #networking #education #EYW2024

Skip to content