Evropska studentska kartica

Šta predstavlja inicijativa Evropska studentska kartica?
 

Evropska studentska kartica je inicijativa koja ima za cilj digitalizaciju i uprošćavanje administrativnih procesa na visokoškolskim ustanovama, a koji se odnose na sprovođenje Erazmus+ projekata mobilnosti u visokom obrazovanju. Ova inicijativa će pružiti mogućnost studentima da se lako i sigurno identifikuju i registruju elektronskim putem na visokoškolskim ustanovama u Evropi pre, tokom i nakon mobilnosti, eliminišući potrebu za dovršavanjem procedura registracije odlaskom u prostorije visokoškolske ustanove i uklanjanjem administrativnih prepreka, kako za studente, tako i za visokoškolske ustanove. 

Na koji način će inicijativa Evropska studentska kartica biti sprovedena?
 

Evropska studentska kartica će postepeno biti sprovedena, počevši već od 2021. godine. Od visokoškolskih ustanova će biti očekivano da razmenjuju podatke o učesnicima mobilnosti putem platforme ”Erazmus bez papira” (Erasmus Without Paper). Upotreba Erazmusa bez papira će biti obavezna za visokoškolske ustanove za administriranje podacima o mobilnosti studenata i to postepeno:  

  • od 2021. godine za upravljanje onlajn ugovorima o učenju (Online Learning Agreements – OLA); 
  • od 2022. godine za upravljanje interinstitucionalnim ugovorima (Inter-Institutional Agreements – IIA);
  • od 2023. godine za razmenu podataka o studentskim nominacijama i njihovih potvrda, kao i prepisa ocena, prilikom sprovođenja mobilnosti studenata.  
Koje prednosti inicijativa Evropska studentska kartica donosi studentima?
 

 Inicijativa će studentima znatno olakšati prijavljivanje za odlazak, kao i boravak na mobilnosti, koji će putem Erazmus mobilne aplikacije moći lako da pristupe neophodnim podacima vezanim za njihovu mobilnost i na taj način značajno da poboljšaju svoje Erazmus iskustvo. Evropska studentska kartica će studentima omogućiti: 

  • lakši pristup podacima o predmetima i neophodnim materijalima pre mobilnostionlajn prijavu za pohađanje željenih predmeta, kao i olakšano automatsko priznavanje ostvarenih ESPB bodova;
  • direktan pristup uslugama univerziteta domaćinapoput bibliotekate usluga prevoza i smeštaja;  
  • popuste za učešće na kulturnim događajima i manifestacijama širom Evrope.  
Koje prednosti inicijativa Evropska studentska kartica donosi visokoškolskim ustanovama?
 

Učešćem u ovoj inicijativi, visokoškolske ustanove će steći brojne mogućnosti koje će im znatno olakšati rad na administriranju projekata mobilnosti u visokom obrazovanju. Prednosti koje Evropska studentska kartica donosi visokoškolskim ustanovama su sledeće:  

  • olakšano onlajn upravljanje celokupnim procesom studenskih mobilnosti od odabira učesnika do priznavanja ESPB bodova; 
  • digitalna identifikacija studenata, olakšana i sigurna razmena podataka o studentima (uključujući i prepise ocena) između visokoškolskih ustanova; 
  • smanjeno administrativno opterećenje prilikom organizacije i sprovođenja mobilnosti.  
Skip to content