Регистрација и валидација

На почетној страни портала налази се поље „Регистрација“, а кликом на њега отвара се табела у коју наставник или васпитач уписује своје основне податке. Када је предрегистрација завршена, на имејл адресу стиже порука која у себи садржи линк на који је потребно кликнути како би се регистрација завршила и како би новорегистровани члан портала дефинисао корисничко име и лозинку за приступ свом eTwinning налогу.

Поступак за валидацију регистрације запослених у школама и предшколским установама

У циљу осигурања безбедности свих корисника портала, након обављене регистрације на интернет eTwinning порталу, неопходно је да запослени у школи/предшколској установи, у року од пет радних дана од регистрације, пошаље потврду о свом запослењу/ангажовању у школи/предшколској установи, на адресу Фондације Темпус или на имејл адресу: etwinning@tempus.ac.rs.  Потребно је да потврда има потпис директора и печат школе/предшколске установе и да буде у једној од две понуђене форме која може да се преузме у наставку.

Потврда о активном радном односу у васпитно-образовној установи
Потврда о ангажовању васпитно-образовној установи

Ако учесник који се региструје на портал не пошаље потврду из које се види да је запослен/a у васпитно-образовној установи, његов/њен eTwinning налог неће бити валидиран док се потврда не достави.

Уколико запослени у школи/предшколској установи није у могућности да пошаље потврду у дефинисаном року, потребно је да контактира Национални тим за подршку у року од три радна дана од регистрације на eTwinning порталу.