Europass

У оквиру Фондације Темпус од 2017. године функционише национални Europass центар као део европске мреже националних центара. Europass центар је прва контакт тачка за све особе, организације или установе из Србије заинтересоване за употребу Europass алата.

Шта је Europass?

Europass обухвата сет бесплатних и безбедних онлајн алата и информација које помажу појединцима (ученицима, студентима, младима, запосленим и незапосленим особама итд) да управљају сваким кораком свог образовања и каријере.

Коришћење Europass алата широм Европе помаже појединцима у представљању вештина и знања, као и управљању каријером и образовањем, а послодавцима и установама формалног и неформалног образовања помаже да разумеју каквим знањима и вештинама владају кандидати за одређени програм или позицију. Употреба Europass алата може допринети већој мобилности ученика, студената и запослених унутар европског простора у сврху образовања и рада.

Europass пружа својим корисницима следеће алате:

  • Europass електронски портфолио са различитим функционалностима, који помаже појединцима да лако и разумљиво представе вештине, квалификације, знања и искустава, али и у проналажењу могућности и управљању пријавама за даље образовање и запослење, а све то на 29 различитих језика
  • Europass уређивач биографије пружа могућност креирања и ажурирања биографије (CV) избором између различитих визуелних приказа, њихово чување на сопственом уређају или у Europass библиотеци, као и дељење
  • Europass уређивач пропратног писма помаже у креирању структурираног, визуелно пријатног и професионалног пропратног писма користећи различите понуђене шаблоне

Уз то, Europass обухвата и следеће документе које појединцима издају установе формалног и неформалног образовања:

  • Europass документ о мобилности – документ који сведочи о знању, вештинама и искуствима стеченим током мобилности у другој држави
  • Додатак сертификату – документ који описује квалификације, знања и вештине стечене стручним образовањем
  • Додатак дипломи – документ који описује квалификације, знања и вештине стечене високим образовањем

Све наведено чини саставни део актуелног Europass-а, који је пуштен у употребу средином 2020. године. Он је напустио концепт дотадашњег Europass-а као сета докумената за представљање знања и вештина, поставши јединствени електронски портфолио са низом функционалности које корисницима омогућавају лакше трагање за одговарајућим запослењем и образовањем широм Европе.

Више информација

Сазнајте више о Europass алатима и документима на званичној интернет страници националног Europass центра у Србији.

За информације и подршку можете се обратити националном Europass центру путем е-поште europass@tempus.ac.rs