Javni poziv za podnošenje prijava za mentorski rad

AŽURIRANO: Rok za podnošenje prijava za mentorski rad za pripremu obrazovnih ustanova za učešće u programu Erazmus+ je produžen do 25. semptembra 2021. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za mentorski rad za pripremu obrazovnih ustanova za učešće u programu Erazmus+. Na javni poziv mogu da se prijave predškolske ustanove, sve vrste osnovnih i srednjih škola u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, škole za osnovno funkcionalno obrazovanje odraslih i organizacije koje su aktivne u oblasti rada sa mladima.

Cilj javnog poziva je da se sa ustanovama i organizacijama koje rade sa licima sa hendikepom, invaliditetom ili polaznicima koji su u lošijem socio-ekonomskom položaju pruže konkretna znanja i veštine za uspešno podnošenje projekata u okviru programa Erazmus+ i korišćenje svih mogućnosti koje ovaj program pruža. Pod učesnicima u lošijem socio-ekonomskom položaju se podrazumevaju svi oni koji žive u riziku od siromaštva, kao i oni koji žive u udaljenim i ruralnim oblastima

Za učešće u konkursu potrebno je popuniti registracioni formular na vebsajtu Fondacije Tempus. Rok za podnošenje prijava je 25. septembar 2021. godine u 23:59 časova.

Učestvovanje u Erazmus+ programu omogućava institucijama koje prijavljuju projekte da unaprede metode nastave, stručna znanja kako zaposlenih, tako i učenika i polaznika i da se povežu i sarađuju sa kolegama iz inostranstva. Program takođe pruža dodatnu finansijsku podršku ustanovama koje u svoje projektne aktivnosti uključuju pojedince sa smanjenim mogućnostima i na taj način omogućava njihovo nesmetano učešće.

Mentorski rad će se sastojati iz sledećih aktivnosti:
 • utvrđivanja potreba organizacija i ustanova i povezivanje tih potreba sa mogućnostima koje program Erazmus+ pruža;
 • pružanje podrške u razvijanju inicijalnih ideja učesnika za predloge projekata za KA1 i KA2 projekte;
 • podizanje kapaciteta ustanova i organizacija za pisanje KA1 i KA2 projekata u oblastima opšteg, stručnog obrazovanja i obuka, obrazovanja odraslih i u oblasti rada sa mladima.
 Učesnici će po završetku mentorskog rada moći da:
 • razlikuju vrste projekata i da odaberu pravi tip projekta za svoju ideju;
 • ovladaju procedurama za podnošenje projekata mobilnosti i partnerstava za saradnju;
 • razrade već osmišljene najvažnije delove projektne prijave;
 • rade na daljem unapređenju svoje projektne prijave i da
 • prepoznaju kako mogu da koriste resurse dostupne u okviru programa Erazmus+.
Kriterijumi za odabir:
 • da rade sa polaznicima sa hendikepom, invaliditetom ili polaznicima koji su u lošijem socio-ekonomskom položaju;
 • da nisu imale ranije finansirane projekte u okviru Erazmus+ programa;
 • da su učestvovale u eTwinning projektima (odnosi se na predškolske ustanove, osnovne i srednje škole);
 • da su registrovane na teritorijama opština: Bor, Negotin, Zaječar, Loznica, Valjevo, Despotovac, Čačak, Užice, Požega, Kraljevo, Kruševac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Leskovac, Vranje, Pirot, Prokuplje, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Kikinda, Smederevo, Smederevska Palanka i Pančevo.

Podrška odabranim ustanovama u formi mentorskog rada će biti sprovedena u periodu od 20.09.2021 do 15.07.2022. godine.

Neophodan uslov za učešće na konkursu je potvrda direktora ustanove u kojoj su navedeni predstavnici te ustanove. Nominaciju direktora možete priložiti (zakačiti) u registracionom formularu prilikom prijavljivanja ili najkasnije 3 radna dana nakon obaveštenja da ste ušli u uži izbor učesnika mentorskog rada.

Ovde možete preuzeti potvrdu za nominaciju predstavnika ustanove.

Stručna komisija oceniće sve prijave koje ispunjavaju formalne uslove i dodeliti poene za svaki kriterijum, nakon čega će doneti zajedničku odluku o tome koje ustanove/inicijative mogu da učestvuju u mentorskom radu. Broj odabranih ustanova je ograničen na ukupno 15. Rezultati konkursa biće objavljeni na vebsajtu Fondacije Tempus. 

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, birajući opciju 3 (za opšte, stručno i obrazovanje odraslih), opciju 5 (za mlade) ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Opšte i stručno obrazovanje i obuke:
schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:
adult-education@tempus.ac.rs

Grupa za mlade:
youth@tempus.ac.rs

Skip to content