Radionica za pripremu KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti visokog obrazovanja za 2021. godinu

Fondacija Tempus, u utorak, 20. aprila 2021. godine organizuje jednodnevnu radionicu za pisanje KA2 projekata partnerstava za saradnju (ranije poznatih kao strateška partnerstva) u oblasti visokog obrazovanja.

Radionica je namenjena predstavnicima visokoškolskih ustanova i drugih institucija i udruženja čiji rad može biti od značaja za oblast visokog obrazovanja, a koji planiraju da konkurišu za projekte KA2 partnerstava za saradnju u ovoj oblasti u tekućem konkursnom roku.

Radionica će biti održana na daljinu (onlajn), putem alata Microsoft Teams, sa početkom u 11.00 časova.

Preliminarni dnevni red radionice možete naći ovde.

Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara koji možete naći na ovom linku. Rok za prijavu je nedelja, 18. april 2021. godine, do 23:59 časova.

U okviru registracionog formulara je potrebno priložiti i sažet nacrt projektne ideje. Kratak opis projektne ideje biće jedan od kriterijuma selekcije za učešće na onlajn radionici, kako bi se omogućilo učešće predstavnika projektnih timova koji rade na konkretnoj prijavi, te im je obuka najpotrebnija. Vodiće se računa i o učešću različitih tipova institucija i geografskoj rasprostranjenosti.

Po završetku radionice, učesnici će moći da:

  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata u okviru KA2 partnerstava za saradnju u oblasti visokog obrazovanja i podnesu prijavu u skladu sa tehničkim zahtevima
  • nauče pravila za pisanje budžeta u okviru KA2;
  • saznaju kriterijume selekcije KA2 projekata
  • upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA2 partnerstva za saradnju u oblasti u visokog obrazovanja i primene stečena saznanja u razradi svoje projektne ideje;
  • informišu se o podršci koju nudi Fondacija Tempus u procesu pisanja projekata.

Radionica je besplatna.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Grupu za visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem telefona 011 33 42 430, birajući opciju 4, ili mejlom putem adrese higher-education@tempus.ac.rs.

Skip to content