Конкурс за eTwinning амбасадоре у Србији

Обавештавамо Вас да Фондација Темпус – eTwinning национални тим за подршку (НСС) расписује конкурс за eTwinning амбасадоре за Републику Србију.

eTwinning амбасадори треба да буду искусни корисници eTwinning портала који су заинтересовани и у могућности да учествују у промоцији eTwinning портала и eTwinning активности у региону своје школе и шире.

eTwinning је интернет портал који подржава виртуелну сарадњу свих запослених у васпитно-образовном систему широм Европе. Циљ eTwinning портала је да, користећи информационо-комуникационе технологије, повеже запослене у школама и предшколским установама како би осмишљавали и спроводили заједничке пројекте.

 Задаци eTwinning амбасадора су:

• Пружање помоћи НСС-у приликом организовања догађаја унутар Републике Србије везаних за промоцију eTwinning портала и појашњавање основа или детаља везаних за рад на eTwinning порталу;

• Организовање и самостално спровођење промотивних и едукативних догађаја и обука у школама и предшколским институцијама унутар Републике Србије, у координацији са НСС-ом, у циљу повећања броја регистрованих учесника eTwinning портала, повећања броја eTwinning пројеката и њиховог квалитета;

• Организовање онлајн обука кориштењем ИКТ алата на eTwinning порталу, као и учествовање на онлајн обукама за које НСС обезбеђује софтвер;

• Допринос размени примера добрих пракси са колегама у Републици Србији и у другим земљама;

• Учешће на састанцима, конференцијама и семинарима са осталим eTwinning амбасадорима у земљи или иностранству на које их упути НСС;

• Пружање других информација важних за спровођење eTwinning-а у Републици Србији и друга врста помоћи НСС-у;

Током планирања и спровођења наведених активности неопходно је да амбасадори константно сарађују са НСС-ом и од њега добију сагласност за своје активности, посебно у случајевима када оне подразумевају и потребу за финансијском подршком.

НСС ће сносити путне трошкове за све догађаје на које упути амбасадоре.

Рад eTwinning амбасадора је волонтерски.

Услови за пријаву:

Заинтересовани кандидати треба да испуњавају следеће услове:

• да су запослени у предшколској установи, основној или средњој школи у Републици Србији;

• да су регистровани на eTwinning порталу и да су Националном тиму за подршку доставили потврду о запослењу у наведеној институцији/јама;

• да су оснивачи или партнери у најмање једном европском eTwinning пројекту као и да значајно доприносе овим пројектима (резултати морају бити видљиви кроз активности у Twinspace делу пројеката);

• да добро говоре енглески језик (међународни догађаји намењени eTwinning амбасадорима се одржавају на енглеском језику, размена примера добре праксе са другим земљама учесницама eTwinning-а се такође одвија на енглеском језику);

• да користе ИКТ алате неопходне за рад на eTwinning порталу (алати за комуникацију, претраживање, размену материјала, оглашавање).

Неопходно је и да кандидати омогуће НСС-у приступ Twinspace деловима својих пројеката, како би НСС имао увид у активности везане за пројекте.

Одабир кандидата

О исходу пријаве ће, путем имејла, бити обавештени само кандидати који су ушли у ужи избор.

Кандидати који су ушли у ужи избор биће позвани да на енглеском и српском језику одговоре на задате ситуације или питања (у вези са eTwinning порталом) путем Skype-а. Разговори ће бити обављени у термину, о чему ће бити обавештени путем имејла.

Пријаве кандидата са којима су већ обављени разговори за eTwinning амбасадоре у претходном периоду, за школску 2015/2016.годину, могу бити разматране без поновног обављања разговора.

Коначну одлуку о одабиру eTwinning амбасадора из Републике Србије НСС ће донети на основу целокупне пријаве кандидата и обављеног разговора. Предност ће се дати кандидатима који eTwinning пројекте укључују у наставни процес. Приликом одабира eTwinning амбасадора водиће се рачуна о географској заступљености представника школа/предшколских установа из различитих региона Републике Србије, о типовима институција у којима раде, узрасту деце са којима раде и предметима које предају.

Након завршене селекције eTwinning амбасадора, одабрани кандидати су дужни да присуствују обуци коју организује Национални тим за подршку. Обука ће се одржати најраније у новембру месецу 2016. године.

eTwinning амбасадори су обавезни да током обављања дужности амбасадора буду активни и да о својим активностима редовно обавештавају НСС. Уколико eTwinning амбасадор током двогодишњег периода деловања у улози амбасадора није активан у периоду дужем од два месеца (изузев месеци јул-август и децембар-јануар) НСС задржава право да амбасадора разреши дужности.

Напомена: Наглашавамо да се активности eTwinning амбасадора често преклапају са радним временом запослених у предшколској установи, основној или средњој школи.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити попуњавањем пријавног формулара овде.

Рок за пријаву је 31. октобар 2016. године, 23:59 часова.

За све додатне информације се можете обратити eTwinning националном тиму за подршку у Републици Србији:

Јелена Драгаш

Наташа Јерковић Ђукановић

Ивана Банковић

011/3342 430; 011/3342 432

Е-пошта: etwinning@tempus.ac.rs