Листа одобрених пројеката KA2

2020: Пројекти одабрани за финансирање

2019: Пројекти одабрани за финансирање

2018: Пројекти одабрани за финансирање

 

Пројекти стратешких партнерстава у области младих за 2020. годину

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање – стратешка партнерства у области младих (КА205).

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекат одабран за финансирање: стратешка партнерства у области младих (КА205) трећи конкурсни рок (октобар 2020)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-3-RS01-KA205-094490 Safebook Клуб за оснаживање младих 018, Ниш

43.345,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Пројекат одабран за финансирање у другом конкурсном року (мај, 2020)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-2-RS01-KA205-065478 Алгоритам за мобилност- израда одрживог модела за информисање младих о могућностима за мобилности Удружење грађана “БУМ”, Београд 28.389,00 EUR

Пројекат одабран за финансирање у првом конкурсном року (фебруар 2020)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA205-065296 ACT AS PROFESSIONALS – Improvement of the youth work practice with young people with fewer opportunities Центар за позитиван развој деце и омладине, Београд 41.524,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекат на резервној листи за финансирање стратешка партнерства у области младих (КА205) први конкурсни рок (фебруар 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA205-065174 rurCANS –  Leaping to Entrepreneurship EDUFONS – Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј 32.442,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти стратешких партнерстава у области младих за 2019. годину

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање пројеката стратешких партнерстава за област младих, у оквиру општег позива програма Еразмус+.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

2019: Пројекат одабран за финансирање у трећој рунди (октобарски рок):

Бр. Реф. број Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-3-RS01-KA205-065027 Under the Loupe: Rural Youth Work! Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада-НАПОР, Нови Сад  

71.460,00 EUR

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекат на резервној листи за финансирање – КА205 стратешко партнерство за област младих:

Бр. Реф. број Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1.  

2019-3-RS01-KA205-065013

rurCANS –  Leaping to Entrepreneurship ЕДУФОНС – Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј

 

22.958,00

 

2019: Пројекат одабран за финансирање у другој рунди (априлски рок):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-2-RS01-KA205-000940 Supporting the autonomy of movement of disabled youth through guidance and mapping of accessible places Организација “AзБуки”, Nиш 28.402,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

2019: Пројекат одабран за финансирање у првој рунди (фебруарски рок):
Бр. Рeф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA205-000572 Peer Mentors in Action – Social Inclusion through Peer Mentoring Центар за позитивни развој деце и омладине, Београд 35.790,00

 

Пројекти стратешких партнерстава у области младих за 2018. годину
Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област стратешка партнерстава за младе у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, конкурсни рок 2018.
Одлуке о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.
2018: Пројекти одабрани за финансирање:
Број Реф. број пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава
1. 2018-2-RS01-KA205-000469 Youth work – uprising beyond the borders  Национална асоцијација практичара омладинског рада – НАПОР, Нови Сад 49.573,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000464 Growing Growers  АМА Центар за негу човека и природе, Пирот 24.920,00 EUR
3. 2018-2-RS01-KA205-000460 Youth Empowerment and Entrepreneurial Revolution  Фондација СОС Дечја села Србија, Београд 32.840,00 EUR
4. 2018-2-RS01-KA205-000448  Design Your Job 4 Центар за омладински и друштвени развој “RES POLIS”, Нови Сад 38.732,00 EUR

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава 
1. 2018-2-RS01-KA205-000445 Supporting and empowering volunteer-involving organisations in creating favourable, supportive and appreciative environments for volunteers Удружење за младе Србије, Београд 37.166,00 EUR
2. 2018-2-RS01-KA205-000462 Social Inclusion Through Peer Support Schemes Центар за позитивни развој деце и омладине, Београд 78.641,00 EUR

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације/установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Последње модификовано: December 30, 2020Публикације: