Dobrodošli na MOOC „Stem ouf of the box“ – STEM pristup predmetima koji nisu STEM

Ovaj MOOC ima za cilj da obuči nastavnike kako da integrišu STEM (skraćenica od engleskih reči: Science, Technology, Engineering i Mathematics) koncepte u svoje nastavne planove kako bi na taj način pomogli svojim učenicima da razviju naučne, matematičke i veštine kritičkog rešavanja problema. Nastavnici će takođe moći da nauče kako da ovaj način razmišljanja uvedu u rad sa decom u ranom uzrastu i osnovnom obrazovanju, ali i u srednjim školama. Ideja kursa jeste da osposobi nastavnike da nauče učenike kako da koriste naučno i analitičko razmišljanje u rešavanju problema iz stvarnog života.

Na kursu će se predstaviti praktične STEM aktivnosti i ideje koje imaju polazište u svakodnevnim situacijama a koje se mogu koristiti u učionici. Polaznici će takođe dobiti uvid u reprezentativne nastavne planove za STEM časove koje su osmislili i testirali drugi nastavnici, kao i druge resurse, a sve u cilju unapređenja znanja i veština učenika potrebnih za budućnost.

Kurs se može pratiti po individualnom radnom planu. Po jedan modul biće započet svake nedelje. Ima samo nekoliko rokova na koje treba obratiti pažnju (rok za kvizove i/ili rok za preglednje radova kolega učesnika).

Zainteresovani nastavnici se već sada mogu priključiti grupi na Facebook-u ili podeliti svoje mišljenje na Twitter-u putem hashtag-a #STEMOutoftheBox.

Kurs počinje 12. septembar 2022. godine i traje pet i po nedelja. Ukupan broj sati koji se očekuje da učesnik posveti pohađanju kursa i izradi zadataka je 25 sati.

Ciljevi:

  • Učesnici će razumeti vrednost STEM-a u učionici bez obzira na uzrast učenika ili predmet koji predaju.
  • Učesnici će steći temeljno poznavanje STEM veština koje će biti potrebne stručnjacima u budućnosti.
  • Učesnici će istražiti kako da koriste STEM koncepte u radu sa najmlađim uzrastima, u osnovnoj školi i u srednjoj školi u nastavi predmeta koji ne spadaju u STEM predmete.
  • Učesnici će naučiti kako da predaju STEM sadržaje koristeći situacije iz stvarnog života i principe kritičkog rešavanja problema, saradničkog učenja i analitičkog razmišljanja.

Preduslovi

Kurs je namenjen vaspitačima i svima koji rade sa decom u ranim uzrastima, a, takođe i učiteljima i nastavnicima u osnovnim školama i nastavnicima u srednjim školama koji predaju predmete van STEM grupe (društvene predmete, umetnost, književnost, ekonomske predmete, i sl). Ovaj MOOC će pomoći učesnicima da osmisle svoje nastavne planove na inovativan način putem integrisanja STEM aktivnosti u svoj nastavni proces.

Moduli:

  • Modul 1: Uvod u STEM za budućnost – počinje 12.09.2022.
  • Modul 2: Inovativna pedagogija u STEM nastavi – počinje 19.09.2022.
  • Modul 3: STEM veštine i analitičko razmišljanje – počinje 26.09.2022.
  • Modul 4: Kreiranje scenarija za učenje i motivisanje učenika – počinje 03.10.2022

Sertifikat

Kako bi se dobio sertifikat ovog kursa, potrebno je uraditi sve kvizove, podneti sopstveni scenario učenja, kao i pregledati tri scenarija učenja drugih učesnika. Konačni rok za završetak svih aktivnosti jeste sreda, 19. oktobar 2022, do 23.59 sati po srednjoevropskom vremenu.

Učešće u kvizovima činiće 5% od konačne ocene i nije uslov za dobijanje sertifikata. Scenario učenja zajedno sa pregledanjem scenarija drugih učesnika, činiće 95% konačne ocene.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem ovog linka:
REGISTRACIJA

Skip to content