Novi događaj (TCA) – „Creative & Tech Learning Mix“

Deo Erazmus+ programa u kom Srbija učestvuje jesu i TCA (Transnational Cooperation Activities) aktivnosti namenjene pojedincima zaposlenim i aktivnim u sektoru formalnog obrazovanja i omladinskom sektoru. Ove međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) služe uspostavljanju kontakata i partnerstava za nove projekte, ali i razmeni dobrih praksi i razvoju kompetencija zaposlenih u vaspitno-obrazovnom radu, neformalnom obrazovanju i omladinskom radu. Više informacija o načinu učešća, prijavi i izboru učesnika, pročitajte ovde.

U nastavku teksta pročitajte o novom onlajn TCA događaju za koju je prijava trenutno otvorena.

Creative & Tech Learning Mix (online)


Ovaj trening namenjen je omladinskim radnicima, trenerima, te kreatorima omladinskih politika. Cilj mu je pospešivanje pandemijom uslovljenog omladinskog rada korišćem digitalnih alatki na raznolikije i kreativnije načine. Fokus će biti na sledećim alatkama: Google Docs, Jamboard, Canva, Sli.do, Mentimeter, Kahoot, Padlet.

Trening se održava onlajn, na engleskom jeziku i traje od 26. do 30. maja 2021. godine, a organizuje ga portugalska nacionalna agencija. Više informacija i preliminarni program događaja dostupan je ovde.

Ukoliko ste zainteresovani, imate više od 18 godina i dobro poznajete engleski jezik, za učešće se možete prijaviti popunjavanjem prijave na istom linku najkasnije do 7. aprila 2021. godine.

Skip to content