Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti za konkursni rok u 2021. godini

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni onlajn formulari za sve tipove projekata mobilnosti (ključna aktivnost 1) tj. za sledeće vrste projekata:

 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast opšteg obrazovanjaKA121-SCH;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast stručnog obrazovanja i obukaKA121-VET;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast obrazovanja odraslihKA121-ADU;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast opšteg obrazovanja – KA122-SCH;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA122-VET
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast obrazovanja odraslih KA122-ADU;
 • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja –KA130-HED;
 • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih zemaljaKA131-HED;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ogranizacije u oblasti mladih KA151-YOU;
 • Projekti mobilnosti u oblasti mladih: omladinske razmene – KA152-YOU
 • Projekti mobilnosti u oblasti mladih: mobilnost omladinskih radnika – KA153-YOU
 • Projekti mobilnosti u oblasti mladih: projekti za aktivno učešće mladih – KA154-YOU

Onlajn formularima možete pristupiti prateći sledeći link  a za pristup je neohodno da imate EUlogin nalog.

Napomena:

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipove projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2021. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Skip to content