Objavljeni formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti i partnerstva za saradnju za konkursne rokove u 2022. godini

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni elektronski formulari za Erazmus+ projekte mobilnosti i partnerstava za saradnju za prve konkursne rokove u 2022. godini (rokovi 23.02. i 23.03. 2022. godine).

Elektronskim formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neophodno da imate EU login nalog.

Elektronski formulari su objavljeni za sve tipove  projekata mobilnosti (ključna aktivnost 1) i partnerstava za saradnju (ključna aktivnost 2) tj. za sledeće vrste projekata:

 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast opšteg obrazovanja – KA121-SCH;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA121-VET;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast obrazovanja odraslih – KA121-ADU;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast opšteg obrazovanja KA122-SCH;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast stručnog obrazovanja i obuka KA122-VET
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast obrazovanja odraslih KA122-ADU;
 • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja KA130-HED;
 • Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju koji se finansiraju na osnovu sredstava namenjenih za internu politiku EU – KA131-HED;
 • Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju koji se finansiraju na osnovu sredstava obezbeđenih kroz EU instrumente za eksterne akcije – KA171-HED;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane organizacije u sektoru mladih – KA151-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU;
 • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja – KA210-SCH;
 • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – KA210-VET;
 • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih -KA210-ADU;
 • Mala partnerstva u oblasti mladih – KA210-YOU;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja – KA220-SCH;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – KA220-VET;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih – KA220-ADU;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja – KA220-HED;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih – KA220-YOU.

Napomena:

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2022. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Skip to content