Odobrene prijave za Erazmus+ akreditacije – oktobar 2020. godina

Odobrene prijave za Erazmus akreditaciju u sektoru stručnog obrazovanja:

Br

Ref. Broj prijave za akreditaciju

Podnosilac prijave

1.

2020-1-RS01-KA120-VET-094537

Mašinsko elektrotehnička  škola, Bor

2.

2020-1-RS01-KA120-VET-094533

Trgovinsko -ugostiteljska škola, Leskovac

3.

2020-1-RS01-KA120-VET-094524

Vazduhoplovna akademija, Beograd

4.

2020-1-RS01-KA120-VET-094541

Srednja ekonomska škola, Sombor

5.

2020-1-RS01-KA120-VET-094549

Srednja stručna škola ”Branko Radičević”, Ruma

Odobrene prijave za Erazmus akreditaciju u sektoru opšteg obrazovanja:

Br.

Broj prijave za akreditaciju

Broj prijave za akreditaciju

1.

2020-1-RS01-KA120-SCH-094536

Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Beograd

2.

2020-1-RS01-KA120-SCH-094525

Predškolska ustanova „Maštolend”, Novi Sad

Skip to content