Odobrene prijave za Erazmus+ akreditacije – oktobar 2020. godina

Odobrene prijave za Erazmus akreditaciju  u sektoru stručnog obrazovanja i obuka: konkursni rok – oktobar 2020.
Broj Ref. broj prijave za akreditaciju Podnosilac prijave
1.
2020-1-RS01-KA120-VET-094537
Mašinsko elektrotehnička škola, Bor
2.
2020-1-RS01-KA120-VET-094533
Trgovinsko -ugostiteljska škola, Leskovac
3.
2020-1-RS01-KA120-VET-094524
Vazduhoplovna akademija, Beograd
4.
2020-1-RS01-KA120-VET-094541
Srednja ekonomska škola, Sombor
5.
2020-1-RS01-KA120-VET-094549
Srednja stručna škola ”Branko Radičević”, Ruma
Odobrene prijave za Erazmus akreditaciju u sektoru opšteg obrazovanja: konkursni rok – oktobar 2020.
Broj Ref. broj prijave za akreditaciju Podnosilac prijave
1.
2020-1-RS01-KA120-SCH-094536
Škola za učenike oštećenog vida "Veljko Ramadanović", Beograd
2.
2020-1-RS01-KA120-SCH-094525
Predškolska ustanova "Maštolend”, Novi Sad
Skip to content