Odobreni projekti: KA2 školska partnerstva za razmene

Na ovoj stranici se nalaze sve potrebne informacije za korisnike čiji su projekti školskih partnerstava za razmene, odobreni 2019. i 2020. godine u okviru Erazmus+ programa koji je trajao od 2014. do 2020. godine.

Ovde možete pronaći informacije o odobrenim projektima, spisak savetnika kojima se možete obratiti, kao i odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi ovih tipova projekata.

Odobreni KA229 projekti: 2019. i 2020. godina

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata školskih partnerstava za razmene za finansiranje (KA229) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

U tabeli ispod možete naći spisak savetnika za praćenje projekata školskih partnerstava za razmene u kojima su škole iz Srbije koordinatori projekata za poziv za 2019. godinu:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Savetnik Fondacije Tempus

2019-1-RS01-KA229-000866

MOTIVATION III – the 21st-Century Students

OŠ “Branko Radičević”, Bujanovac

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA229-000845

Različito identični

OŠ „Sveti Sava“, Požarevac

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA229-000800

Dare to share: culture, tradition & more

OŠ „Milan Blagojević“, Lučani

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA229-000807

Catch the Date

Srednja stručna škola, Kragujevac

Zorana Dojić

2019-1-RS01-KA229-000810

Connection of fairy tales and STEAM

PU „Naša radost“, Subotica

Milica Pupavac

2019-1-RS01-KA229-000909

SOS – Soul of Science

OŠ „Miloje Čiplić“ Novi Bečej

Milica Pupavac

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata školskih partnerstava za razmene za finansiranje (KA229) u okviru Opšteg poziva za 2019. godinu programa Erazmus+.

U tabeli ispod možete naći spisak savetnika za praćenje projekata školskih partnerstava za razmene u kojima su škole iz Srbije partneri na projektu za poziv za 2019. godinu:

Referentni broj projekta

Naziv projekta

Naziv škole

NA

Projektni savetnik

2019-1-AT01-KA229-051500_2

Teach me differently

Tehnička škola, Vlasotince

AT01

Dijana Milićević

2019-1-BG01-KA229-062359_5

The Da Vinci Code

Tehnička škola, Knjaževac

BG01

Dijana Milićević

2019-1-CZ01-KA229-061391_2

CLIL across the borders – enjoy and learn

OŠ „Despot Stefan Visoki“, Despotovac

CZ01

Dijana Milićević

2019-1-DE03-KA229-059619_2

Intercultural Creativity Unlimited

Gimnazija „Takovski ustanak“, Gornji Milanovac

DE03

Dijana Milićević

2019-1-DE03-KA229-059775_4

Sustainabilty-Europe’s Future

Gimnazija, Kraljevo

DE03

Dijana Milićević

2019-1-ES01-KA229-063926_5

eQuality Schools, eQuality Future

OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar“, Knjaževac

ES01

Dijana Milićević

2019-1-ES01-KA229-064180_2

A Walk Around The Earth’s Resources

Gimnazija Bečej

ES01

Dijana Milićević

2019-1-ES01-KA229-064368_4

Aprender juntos a través de nuestro patrimonio

OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar

ES01

Dijana Milićević

2019-1-FR01-KA229-062301_5

Responsibly Eating actively values European Education

Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš

FR01

Milica Pupavac

2019-1-FR01-KA229-062320_2

Echange de pratiques dans le domaine de la formation des jeunes sapeurs-pompiers

Pravno-poslovna škola Niš

FR01

Dijana Milićević

2019-1-FR01-KA229-062950_2

Dans l’assiette de mon voisin : partager les bonnes pratiques alimentaires

Treća beogradska gimnazija, Beograd

FR01

Dijana Milićević

2019-1-HR01-KA229-060777_5

Young journalists of today – responsible digital citizens of tomorrow

OŠ „Dositej Obradović“, Ćićevac

HR01

Dijana Milićević

2019-1-HU01-KA229-060928_2

Mesterségem címere

Gimnazija sa domom učenika za talentovane učenike Boljai, Senta

HU01

Dijana Milićević

2019-1-HU01-KA229-061236_2

Környezeti mozgóprogram gyermekeknek

Predškolska ustanova „Naši biseri“, Kanjiža

HU01

Dijana Milićević

2019-1-IT02-KA229-062123_6

My Granny’s Dishes

Pravno-poslovna škola Niš

IT02

Dijana Milićević

2019-1-IT02-KA229-062998_5

„A long walk to freedom and dignity“

Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš

IT02

Dijana Milićević

2019-1-IT02-KA229-063083_3

Running Nature into School

Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš

IT02

Dijana Milićević

2019-1-IT02-KA229-063210_4

Complexus: how the school can have a key role in the current complex reality

OŠ „Vladislav Ribnikar“, Beograd

IT02

Dijana Milićević

2019-1-LV01-KA229-060360_4

Common Culture for Europe

Srednja stručna škola, Kragujevac

LV01

Dijana Milićević

2019-1-MK01-KA229-060465_3

Facing ICT Challenges

Srednja ekonomska škola, Sombor

MK01

Dijana Milićević

2019-1-NL01-KA229-060444_3

Education and traditions in Europe

Karlovačka gimnazija Sremski Karlovci

NL01

Dijana Milićević

2019-1-PT01-KA229-061378_2

Sim, nós podemos: Acima e Além

Medicinska skola „Beograd“

PT01

Dijana Milićević

2019-1-RO01-KA229-063171_6

Preventing dropout through extracurricular activities

OŠ „Sveti Sava“ Trstenik

RO01

Dijana Milićević

2019-1-SI01-KA229-060394_3

How do we perceive our cyber world?

Filološka gimnazija, Beograd

SI01

Dijana Milićević

2019-1-SI01-KA229-060416_2

OUR EUROPE – A MELTING POT OF NOWADAYS

OŠ “Vuk Stefanović Karadžić“, Kragujevac

SI01

Dijana Milićević

2019-1-SI01-KA229-060467_4

Spodbujanje razvoja osebnih znanj in ustvarjanje trajnostnega življenjskega sloga

OŠ „Stari grad“, Užice

SI01

Dijana Milićević

2019-1-SI01-KA229-060562_2

proSTEMgirls

OŠ „Branko Radičević“, Beograd

SI01

Dijana Milićević

2019-1-SK01-KA229-060646_3

Spoznajme sa navzájom

Predškolska ustanova „Vcielka“, Bački Petrovac

SK01

Dijana Milićević

Ovde se nalaze informacije o rezultatima izbora projekata školskih partnerstava za razmene za finansiranje (KA229) u okviru Opšteg poziva za 2020. godinu programa Erazmus+.

Za finansiranje su odobreni sledeći KA229 projekti:

Ref. broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Projektni savetnik

2020-1-RS01-KA229-065399

From game to STEM

Gimnazija u Zaječaru

Milica Pupavac

2020-1-RS01-KA229-065420

This is how we share

Osnovna škola „Karađorđe“, Velika Plana

Milica Pupavac

2020-1-RS01-KA229-065357

Let’s Make Ideas Happen

Tehnička škola „Ivan Sarić“, Subotica

Milica Pupavac

2020-1-RS01-KA229-065354

Hold Everyone Together

Gimnazija “9. maj” Niš

Milica Pupavac

2020-1-RS01-KA229-065423

Digitalni mostovi

Osnovna škola „Ivo Andrić“, Beograd

Milica Pupavac

1. Šta bi trebalo da sadrže Ugovori koje treba da potpišemo sa partnerskim organizacijama?

Što se ugovora sa partnerima tiče, kao što smo govorili na koordinativnom sastanku, oni bi trebalo da sadrže informacije o bankovnim računima, načinu donošenja odluka, rešavanju konflikta, finansijskoj raspodeli i izveštavanju, aktivnostima, odgovornim osobama, proizvodima intelektualnog rada, kao i načinima za prevenciju konflikta interesa, zatim o prihvatljivim troškovima po budžetskim linijama koji ne zahtevaju aneks ugovora sa Fondacijom Tempus, kao i član o zaštiti podataka o ličnosti. Veoma je važno da predvidite ovim ugovorima šta će se dogoditi ukoliko neki od partnera ne izvrši svoje obaveze uopšte ili na vreme, kao i ako nekome od partnera na projektu nisu priznati svi troškovi prilikom evaluacije finansijskog dela izveštaja. Ukoliko ne predvidite klauzulu u partnerskom ugovoru po kojoj partnerska ustanova ima gotovo iste obave ka Vama, kao Vi prema nama u smislu povraćaja sredstava, bićete u velikom problemu ako nešto pođe naopako.

Kao referencu možete koristiti Ugovor koji ste potpisali sa Fondacijom Tempus, kao i ugovore za CBHE projekte (projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju) koje Vam šaljemo u nastavku:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/annexes_to_the_grant_agreement_model_cbhe_2017.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/grant_agreement_and_general_conditions_cbhe_2017.pdf

2. Do kada najkasnije i na koji način treba da obavestimo Fondaciju Tempus o pojedinostima iz ugovora koje se tiču međunarodnih sastanaka projektnog tima (vreme, mesto, učesnici, dnevni red itd.)?

Prema ugovornoj obavezi, pre sastanka je potrebno popuniti Mobility Tool u delu koji se odnosi na međunarodne sastanke. Pored toga, nakon sastanka, potrebno je postaviti na korisnički prostor dokaze da je sastanak održan u vidu finansijske dokumentacije (dokazi o putovanju, smeštaju, putni nalozi, itd.), a preporučujemo da takođe postavite i izveštaj u slobodnoj formi koji bi sadržao glavne zaključke sa sastanka, nekoliko fotografija, zapisnik, itd. Ne postoje formalna ograničenja u kom vremenskom roku je potrebno postaviti ove dokumente.

3. Da li kao partneri na KA229 projektu imamo pravo na troškove puta i dnevnice?

Kroz budžetske linije namenjenu Aktivnostima učenja, nastave i obuka (LTT aktivnostima) pokriveni su Vam troškovi puta i imate pravo na individualnu podršku.

Troškovi puta se izračunavaju na osnovu kalkulatora za izračunavanje udaljenosti (Distance calculator). Ova suma, kao i suma za individualnu podršku, trebalo bi da bude vidljiva kroz Aneks II koji ste dobili kao deo ugovorne dokumentacije. Sva ostala dokumenta u kojima se mogu videti sume su generalne smernice i važno je da pogledate svoj Aneks III.

Kada je u pitanju individualna podrška, ona obuhvata i isplatu dnevnica i smeštaj učesnika. Kada su dnevnice u pitanju, njihov iznos nije definisan pravilima Erazmus+ programa. Važno je da su se aktivnosti odigrale kvalitetno i da je u učesnike uložena individualna podrška koja im je namenjena. Možete se opredeliti za direktno uplaćivanje hotela, obroka, itd. i ostatak isplatiti kao dnevnice, ili za prenos celokupne individualne podrške učesnicima.

Podsećamo Vas da je Narodna skupština krajem prošle godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. U novom Zakonu sada se nalazi i dopuna koja se odnosi na naknade troškova boravka fizičkim licima u međunarodnim programima, koja glasi:

„31) naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou.”

Ipak, očekivano je da celokupna individualna podrška stigne do učesnika mobilnosti, nevažno je da li pre ili posle aktivnosti.

4. Da li je mobilnost učenika i nastavnika spada u kategoriju ekskurzija ili sudijskog putovanje? Da li je za realizaciju projekta finansiranih u okviru Erazmus+ programa potrebna saglasnost nadležne Školske uprave za realizaciju mobilnosti učenika i nastavnika?

Sprovođenje projekata u okviru programa Erazmus+ je prepoznato i navedeno u okviru Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Takođe, učešće Republike Srbije u programu Erazmus je regulisano Sporazumom koji je potpisan između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije.

Na osnovu navedenog u Pravilniku o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi, mobilnost koja je odobrena mogla bi se uklapati u okvire studijskog putovanja. Svakako bismo Vam preporučili da se konsultujete sa nadležnom Školskom upravom oko dodatnih nedoumica.

7. Da li transfer prema partneru iz Srbije treba obaviti isključivo u dinarskoj protivvrednosti, s obzirom da nacionalno zakonodavstvo zahteva da se platni promet između pravnih lica u Srbiji obavlja isključivo u dinarima?

Program Erazmus+ ne postavlja ograničenja u vezi sa valutom isplate, međutim svi korisnici sredstava su u obavezi da poštuju nacionalno zakonodavstvo, te Vas savetujemo da se ponašate u skladu sa tim. Zakon omogućava prenos sredstava i u evrima i u dinarima u zemlji ka partnerima za potrebe sprovođenja projekta. Po tom istom osnovu smo Vam i mi preneli sredstva. Napominjemo samo da nas svakako izveštavate u evrima.

8. Koji troškovi mogu biti tretirani kao relevantni troškovi kada su u pitanju sredstva namenjena za Upravljanje projektom i njegovo sprovođenje?

Ono što može da se finansira iz ove budžetske linije je dosta široko jer se radi o jediničnim troškovima i važno je da bude u funkciji upravljanja projektom, kao i da podrži sprovođenje projekta na Vašoj ustanovi. Na primer, sredstva dodeljena za budžetsku liniju Upravljanje projektom se, uzimajući u obzir odredbe ugovora, aneksa III i Erazmus+ programskog vodiča, mogu iskoristiti u sledeće svrhe: planiranje, finansiranje, koordinacija i komunikacija između partnera, materijal za učenje/nastavu/obuku i sl., kao i za saradnju i lokalne aktivnosti na projektu: rad na projektu sa učesnicima, organizacija i mentorstvo pri aktivnosti učenja/treninga, za informisanje, promociju i diseminaciju rezultata (brošure, flajeri, seminari, veb informacije i sl.). Napomenuli bismo da je kroz sredstva KA2 projekata moguće finansirati samo specifičnu opremu koja je neophodna i neizostavna pri izradi proizvoda intelektualnog rada i finansira se kroz budžetsku liniju Vanredni troškovi (Exceptional costs). Opremu za potrebe upravljanja projektom možete finansirati iz budžetske linije Upravljanje projektom ako za to imate dovoljno prostora.

Dodatno, podsetili bismo Vas da je za opravdanost sredstava namenjenih upravljanju projektom, najvažnije je da se kvalitetno sprovedu sve aktivnosti, planirane da se finansiraju kroz ovu budžetsku liniju. Pored toga, za sve one koji učestvuju u upravljanju projektom, potrebno je da na korisnički prostor priložite detaljne planove rada (timesheets) slobodne forme koji pokazuju angažovanje.

11. Kako regulisati isplatu dnevnica za učesnike LTT aktivnosti?

Način isplate individualnih troškova za LTT aktivnosti treba da bude rezultat dogovora u Vašoj instituciji, odnosno, treba da se odvije na način koji Vama najviše odgovara. Uz to ste, naravno, u obavezi da poštujete propise Republike Srbije i pravila Vaše institucije.

Na Vašem korisničkom prostoru možete da pronađete primere modela ugovora, koji su inače namenjeni za KA1 projekte mobilnosti. Njih možete da iskoristite za uspostavljanje međusobnih obaveza između učesnika projekta, Vaše institucije i institucije partnera.

U aneksu II.8 možete da precizirate dogovor između učesnika LTT aktivnosti i Vaše institucije o tome kako će biti plaćeni put, smeštaj (i eventualno obroci za vreme mobilnosti) i kako će biti isplaćene dnevnice/džeparac.

Ponuđene su 3 opcije:

Opcija 1. Učesnik dobija […] EUR na ime individualne podrške i […] EUR na ime prevoza… podrazumeva da škola svakom učesniku isplaćuje sredstva iz budžetske linije za prevoz i na ime individualne podrške na račun ili na ruke.

Opcija 2. [Institucija/Organizacija] učesniku obezbeđuje individualnu podršku i podršku za prevoz direktnim pružanjem potrebnih usluga u okviru podrške… podrazumeva da se sa školskog računa direktno uplaćaje smeštaj i putovanje. U ovom slučaju, u polje institucija/organizacija upisujete ime svoje škole.

Opcija 3. Učesnik dobija finansijsku podršku od institucije u iznosu od [….] EUR za [prevoz/ individualnu podršku] i podršku u vidu direktnog pružanja potrebnih usluga [prevoza/individualne podrške… predstavlja kombinaciju prethodna dva načina.

Ukoliko nijedna od ovih opcija ne odgovara u potpunosti opciji za koju ste se odlučili, možete da je prilagodite prema Vašem dogovoru. Za nas je važno da su se aktivnosti odigrale kvalitetno i da je u učesnike uložena individualna podrška koja im je namenjena.

 

Oslobađanje od PDV-a

Relevantna zakonska regulativa: izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/1240/1582/1586/1511/1621/1744/18 – dr. zakon, 48/1862/18) koja omogućava podnošenje zahteva za overu potvrde o poreskom oslobođenju PDV, u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave od 01.01.2019. godine.

 

1. Koji su dokumenti potrebni za oslobađanje od PDV-a?

U zavisnosti od toga da li vam je projekat odobren od strane Fondacije Tempus, neke nacionalne agencije druge evropske zemlje ili Izvršne agencije iz Brisela, razlikuje se postupak i dokumentacija koju je potrebno da dostavite.

Za projekte odobrene od strane Fondacije Tempus

Fondacija Tempus će nakon potpisivanja ugovora o finansiranju sa korisnikom, obavestiti Poresku upravu o odobrenim projektima u okviru Erazmus+ programa, o visini granta i roku trajanja projekata.

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi za oslobađanje od PDV-a, na ePorezi portalu, u okviru Erazmus+, treba da unesete/postavite (upload) potpisan ugovor u skladu sa korisničkim uputstvom.

U slučaju da kao koordinator imate partnere na projektu, neophodno je da unesete i postavite osnovni ugovor (sa Fondacijom) i sve ugovore sa partnerima u skladu sa korisničkim uputstvom. U ovom slučaju za vas birate opciju „Implementarni partner“ i postavljate ugovor sa Fondacijom, dok prilikom unosa partnerskih ugovora birate opciju „korisnici“ i postavljate vaš međusobni ugovor.

Za projekte odobrene kod drugih nacionalnih agencija

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi (preporuka je odmah nakon potpisivanja ugovora o učešću u projektu) za oslobađanje od PDV-a, neophodno je da, o odobrenom projektu, uz priloženi original ugovora, obavestite Fondaciju Tempus na sledeće imejl adrese:

Fondacija Tempus nakon obaveštenja sa Vaše strane, formalno dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi o odobrenom projektu kao i o visini granta i roku trajanja projekata.

Prilikom unosa projekta na portalu ePorezi, odabirate Erazmus+ kao krovni ugovor i  postavljate (upload) potpisan ugovor (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom. 

Projekti odobreni od strane Izvršne agencije (EACEA)

Pre podnošenja prvog zahteva Poreskoj upravi (preporuka je odmah nakon potpisivanja ugovora) za oslobađanje od PDV-a, neophodno je da, o odobrenom projektu, uz priloženi original ugovora ili partnerski ugovor i dokument (ukoliko nije sastavni deo ugovora) koji dokazuje preraspodelu sredstava po članovim konzorcijuma, obavestite Fondaciju Tempus na sledeće imejl adrese:

Fondacija Tempus, formalno obaveštava Poresku upravu o svim odobrenim projektima po Pozivu za projekte u okviru programa Erazmus+ kao i o visini granta i roku trajanja projekata

Ukoliko je korisnik iz Srbije:

 • Koordinator projekta: na ePorezi portalu, treba da postavite (upload) ugovor sa Izvršnom agencijom (Grant agreement) na engleskom i srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom. Takođe, ukoliko imate partnere iz Srbije, postavljate i partnerske ugovore sa njima i dodajete ih kao korisnike.
 • Partner na projektu, a koordinator nije iz Srbije:  na ePorezi portalu postavljate (upload) original ugovora i prevod na srpskom jeziku (prevod ključnih elemenata od strane sudskog tumača) u skladu sa korisničkim uputstvom.

Ključni elementi ugovora (stranice ugovora za prevod):

 1. Ko su ugovorne strane
 2. Iznos sredstava koji je predmet ugovora o donaciji
 3. Datum početka i završetka primene ugovora (datum početka i završetka projekta)
 4. Spisak članova konzorcijuma sa sedištem u Republici Srbiji ako se dostavlja Grant agreement
 5. Strana sa potpisnicima ugovora

OSLOBAĐANJE OD PDV-a

Kako biste izvršili oslobađanje, potrebno je pribaviti predračun od dobavljača (u slučaju da je u sistemu PDV-a)

Predračun treba da sadrži:

 1. Podatke o dobavljaču (iz APR-a): naziv, adresu, telefon, PIB (poreski identifikacioni broj)
 2. Podatke o kupcu: naziv, adresu, PIB
 3. Broj predračuna
 4. Datum i mesto izdavanja predračuna
 5. Ako je iskazan rok važenja predračuna, predračun mora biti važeći minimum na dan overe
 6. Opis robe ili usluge
 7. Cena bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om (u slučaju da u istom predračunu postoji i usluga/roba na koju se ne obračunava PDV, neophodno je robu/uslugu prikazati kao odvojenu stavku koja ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a)
  8. Ukoliko se predračun odnosi na usluge koje se isporučuju u određenom vremenskom periodu, potrebno je navesti tačan datum tj. period kada će se ta aktivnost izvršiti i mora biti u budućnosti (npr. organizacija treninga od 28. oktobra 2020. do 31. oktobra 2020. godine) ili pre završetka aktivnosti.
 8. Potpis ili identifikacija u skladu sa zakonom Republike Srbije.

Predračun ne sme da sadrži:

 1. U naslovu predračuna Račun ili Faktura
 2. Napomene da se zaračunava zakonska zatezna kamata u slučaju da se ne plati u roku i sl.

2. Gde se overava PPO PDV obrazac?

Od 01.01.2019. godine, PPO PDV obrazac se dobija kroz aplikaciju ePorezi.

3. Koliko vremena je potrebno da se overi PPO PDV obrazac?

Kako proces zavisi isključivo od Poreske uprave, Fondacija Tempus nije u mogućnosti da daje informacije o tačnom vremenu potrebnom za overu PPO PDV obrasca. Međutim, iz dosadašnje prakse bismo preporučili korisnicima sredstava da planiraju sa dva radna dana za unos i overu PPO PDV obrasca.

4. Kako se popunjava PPO PDV obrazac?

U skladu sa korisničkim uputstvom. Prilikom unosa za Međunarodni ugovor, iz padajućeg menija odabrati Erazmus+.

Za sve dodatne informacije, možete da se obratite grupi za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus, putem sledeće mejl adrese: schools-vet@tempus.ac.rs

Informacije o novom Erazmus+ programu 2020-2027 su dostupne ovde.

Skip to content