Održana nacionalna eTwinning konferencija ”Medijska pismenost u nastavi”

Fondacija Tempus organizovala je nacionalnu eTwinning konferenciju „Medijska pismenost u nastavi“ od 9 do 10. septembra 2021. u onlajn formatu putem Zoom platforme. Ovom prilikom, proglašeni su i dobitnici nacionalnih oznaka kvaliteta za eTwinning projekte i ustanove koje su dobile priznanje eTwinning oznaka za škole.

Preko 200 učesnika i učesnica imalo je prilike da se detaljnije informiše o načinima i alatima za integrisanje medijske pismenosti u redovnu nastavu, kao i sa resursima i mogućnostima koje su im na raspolaganju na platformama eTwinning i School Education Gateway. Tokom plenarnog dela konferencije predstavljen je priručnik Medijska pismenost, kao i primeri dobre prakse nastavnika koji su sprovodili eTwinning projekte sa temom medijske pismenosti.

Drugog dana konferencije, učesnici su, kroz grupni rad u radionicama, imali prilike da, uz vođstvo eTwinning ambasadora i ambasadorki, osmisle eTwinning projekte na temu medijke pismenosti.

Prezentacije govornika sa konferencije možete pronaći u nastavku:

„Medijska pismenost u nastavi“, Mirko Marković, pedagoški savetnik

„Uloga vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika u razvijanju medijske pismenosti učenika – Predstavljanje „Priručnika za medijsku pismenost“, Maja Zarić, Ministarstvo kulture i informisanja

„Tools of Media Literacy“ („Alati medijske pismenosti“), Miguela Fernandes, eTwinning ambasadorka, Portugal

„Dodatni resursi o medijskoj pismenosti: eTwinning, School Education Gateway“, Marica Vukomanović

Materijale sa konferencije, kao i dodatne resurse o medijskoj pismenosti možete pronaći na eTwinning-u, u grupi ”eTwinning i nastava na daljinu”.

Skip to content