Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2021. godinu: rezultati odabira KA1 projekata za finansiranje

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje – projekti mobilnosti za oblast visokog obrazovanja (KA131-HED); projekti mobilnosti u oblasti opšteg obrazovanja (KA122-SCH), stručnog obrazovanja i obuka (KA122-VET), obrazovanja odraslih (KA122-ADU), oblast mladih (KA152-YOU), (KA153-YOU) i projekti za aktivno učešće mladih (KA154-YOU).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok. 

Skip to content