Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2021. godinu: rezultati odabira KA2 projekata za finansiranje

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira KA2 projekata iz prvog konkursnog roka 21. maj 2021. godine: partnerstva za saradnju i mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA220-SCH i KA210-SCH), partnerstva za saradnju i mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA220-VET i KA210-VET), partnerstva za saradnju i mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA220-ADU i KA210-ADU) i partnerstva za saradnju i mala partnerstva u oblasti mladih (KA220-YOU i KA210-YOU), kao i partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok. 

Skip to content