Opšti poziv za 2021. godinu: rezultati odabira prijava za Erazmus akreditacije u sektorima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira prijava za Erazmus + akreditacije u sektorima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, konkursni rok 19. oktobar 2021. godine.

Odluku o odabiru prijava za akreditacije Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao glavni kriterijum, rang listu formiranu prema broju poena koje su prijavama dodelili ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i drugih kriterijuma za odabir u skladu sa Vodičem za konkurisanje za 2021. godinu.

Odobrene prijave za Erazmus+ akreditaciju u sektoru opšteg obrazovanja
Br. Ref. broj prijave za akreditaciju Podnosilac prijave
1.
2021-1-RS01-KA120-SCH-000045938
Osnovna i srednja škola sa domom učenika "Petro Kuzmjak", Ruski Krstur
2.
2021-1-RS01-KA120-SCH-000043796
Osnovna škola "Kosta Trifković", Novi Sad
3.
2021-1-RS01-KA120-SCH-000043819
Osnovna škola"Sveti Sava", Požarevac
4.
2021-1-RS01-KA120-SCH-000046415
Osnovna škola"Svetislav Golubović Mitraljeta", Beograd
5.
2021-1-RS01-KA120-SCH-000047490
Osnovna škola "Olga Milošević", Smederevska Palanka

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su prijave  predložene  za  dodelu akreditacija  ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja ustanove ne  potvrdi svojim potpisom pristanak na uslove Erazmus akreditacije.

Odobrene prijave za Erazmus+ akreditaciju u sektoru stručnog obrazovanja i obuka
Br. Ref. broj prijave za akreditaciju Podnosilac prijave
1.
2021-1-RS01-KA120-VET-000046166
Ekonomska škola „9.maj“, Sremska Mitrovica
2.
2021-1-RS01-KA120-VET-000047038
Tehnička škola, Zaječar
3.
2021-1-RS01-KA120-VET-000046484
Ekonomsko-trgovinska škola, Smederevo
4.
2021-1-RS01-KA120-VET-000046807
Srednja stručna škola, Kragujevac

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su prijave  predložene  za  dodelu akreditacija  ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja ustanove ne  potvrdi svojim potpisom pristanak na uslove Erazmus akreditacije.

Nema odobrenih akreditacija u sektoru obrazovanja odraslih.

Skip to content