Opšti poziv za 2021. godinu: rezultati odabira prijava za Erazmus akreditacije u sektorima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira prijava za Erazmus + akreditacije u sektorima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, konkursni rok 19. oktobar 2021. godine.

Odluku o odabiru prijava za akreditacije Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao glavni kriterijum, rang listu formiranu prema broju poena koje su prijavama dodelili ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i drugih kriterijuma za odabir u skladu sa Vodičem za konkurisanje za 2021. godinu.

Odobrene akreditacije za 2021. godinu:

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su prijave  predložene  za  dodelu akreditacija  ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja ustanove ne  potvrdi svojim potpisom pristanak na uslove Erazmus akreditacije.

Nema odobrenih akreditacija u sektoru obrazovanja odraslih.

Odobrene akreditacije u sektoru stručnog obrazovanja:

Br

Ref. broj prijave za akreditaciju

Podnosilac prijave

1.

2021-1-RS01-KA120-VET-000046166

Ekonomska škola „9.maj“, Sremska Mitrovica

2.

2021-1-RS01-KA120-VET-000047038

Tehnička škola, Zaječar

3.

2021-1-RS01-KA120-VET-000046484

Ekonomsko -trgovinska škola, Smederevo

4.

2021-1-RS01-KA120-VET-000046807

Srednja stručna škola, Kragujevac

Odobrene akreditacije u sektoru opšteg obrazovanja:

Br

Ref. broj prijave za akreditaciju

Podnosilac prijave

1.

2021-1-RS01-KA120-SCH-000045938

Osnovna i srednja škola sa domom učenika „Petro Kuzmjak“, Ruski Krstur

2.

2021-1-RS01-KA120-SCH-000043796

Osnovna škola „Kosta Trifković“, Novi Sad

3.

2021-1-RS01-KA120-SCH-000043819

Osnovna škola“Sveti Sava“, Požarevac

4.

2021-1-RS01-KA120-SCH-000046415

Osnovna škola“Svetislav Golubović Mitraljeta“, Beograd

5.

2021-1-RS01-KA120-SCH-000047490

Osnovna škola „Olga Milošević“, Smederevska Palanka

Skip to content