Opšti poziv za 2021. godinu u okviru novog Erazmus+ programa – drugi konkursni rok za KA1 i KA2 prijave i događaji za podršku podnosiocima prijava

Fondacija Tempus obaveštava zainteresovane ustanove i organizacije o otvaranju jesenjih konkursnih rokova za KA1 i KA2 Erazmus projekte u okviru Poziva za 2021. godinu i o događajima koje organizuje kao podršku podnosiocima prijava.

Fondacija Tempus obaveštava zainteresovane institucije i organizacije o otvaranju jesenjih konkursnih rokova za KA1 i KA2 Erazmus projekte u okviru Erazmus+ Opšteg poziva za podnošenje predloga projekata za 2021. godinu.

Ustanove i organizacije imaju mogućnost da se prijave za sledeće tipove KA1 projekata mobilnosti do 5. oktobra 2021. godine (rok za podnošenje prijava je 12 sati po srednjeevropskom vremenu):

 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv kratkoročni projekti mobilnosti) za oblast obrazovanja odraslih KA122-ADU

i sledeće tipove KA2 projekata – do 3. novembra 2021. godine (rok za podnošenje prijava je 12 sati po srednjeevropskom vremenu):

 • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
 • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)
 • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
 • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
 • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Podsećamo takođe i na ranije otvorene konkursne rokove za akreditacije ustanova i organizacija:

 • Erazmus akreditacije u opštem, stručnom i obrazovanju odraslih (KA120) – rok za podnošenje prijava je 19. oktobar 2021. do 12 sati po srednjeevropskom vremenu.
 • Erazmus akreditacije u oblasti mladih (KA150) – rok za podnošenje prijava je 31. decembar 2021. do 12 sati po srednjeevropskom vremenu.

U cilju pružanja podrške podnosiocima prijava na predstojećim konkursima, Fondacija Tempus će organizovati sledeće događaje i vebinare:

 • 3.09.2021. (10-16h) Radionica za pripremu projekata mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tj. za kratkoročne projekte mobilnosti) za oblast obrazovanja odraslih (KA122-ADU). Link za registraciju za događaj.
 • 6.09.2021. (14-15h) Vebinar ”Mogućnosti finansiranja projekata u okviru Erazmus + programa za opšte, stručno i obrazovanje odraslih” Link za registraciju za događaj.
 • 6.09.2021. (16-17h) Vebinar ”Priprema prijava za Erazmus akreditacije u opštem, stručnom i obrazovanju odraslih (KA120). Link za registraciju za događaj.
 • 8.09.2021. (10-16.30h) Radionicu za pripremu Erazmus + projekata malih partnerstava za opšte, stručno i obrazovanje odraslih (KA210 SCH, KA210 VET, Ka210 ADU). Link za registraciju za događaj.

Fondacija Tempus takođe pruža i podršku putem konsultacija za razvoj projektnih ideja svima koji žele da podnesu prijave za projekte u Opštem pozivu za 2021. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 10-18 časova bez prethodne najave ili kancelariju u ulici Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke), uz prethodno zakazivanje. Sve konsultacije će se održati onlajn ili uživo u skladu sa poštovanjem propisanih mera u vezi sa koronavirusom.

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2021. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Skip to content